Eindsymposium: Physicians Implement Exercise = Medicine

Date: 21-01-2021 - 21-01-2021
Time: 00:00 - 00:00
Location: online
Address: City: Country: Netherlands
Location URL:

Op 21 januari werd het eindsymposium van het 2 jarig project PIE=M georganiseerd door het UMCG en Amsterdam UMC.

Hans Zwerver (ZGV) heeft hier een bijdrage geleverd:’ Gezamenlijk in beweging naar een nationaal centrum
Exercise is Medicine in Nederland! ‘