Overleg Coördinatieteam Eat2Move – Provincie Gelderland

Date: 12-03-2015
Time: 16:00
Location: Ziekenhuis Gelderse Vallei
Address: Willy Brandtlaan 10
City: Ede
Country: Netherlands
Location URL: http://www.geldersevallei.nl/28/contact-en-locaties-ziekenhuis-gelderse-vallei

Tweemaandelijks overleg.
Eenmaal per vier maanden in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Provincie Gelderland.

Deelname op uitnodiging.