Disclaimer

Deze website wordt met zorg geredigeerd. Eat2Move besteedt veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Het kan echter voorkomen dat de inhoud van deze site op onderdelen is verouderd, incompleet en/of incorrect is. Indien er verschil bestaat tussen de gedrukte documenten en de digitale documenten, zijn de gedrukte documenten bepalend.

Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. De tekst van de officiële, schriftelijke publicaties zijn daarom doorslaggevend. Eat2Move kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website. www.eat2move.nl geeft soms toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door andere overheidsorganisaties worden onderhouden.

Eat2Move kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s. Informatie die essentieel is voor de gebruiker, dient dus te allen tijde door de gebruiker zelf gecontroleerd te worden bij de uitvoerende of verantwoordelijke instantie.
Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken via info@eat2move.nl