Een strategie voor een succesvol vegetarisch menu in het topsportrestaurant op Papendal

Eat2Move | Estafetteproject 360 | Aug 2021 – jun 2022

Thema: Voedingsadvies en monitoring

Doel

Het doel van dit project is om een onderbouwde strategie te maken op het gebied van duurzaamheid door middel van voeding. Onze huidige consumptie van vlees en vis is niet toekomstbestendig, het heeft een te groot effect op het klimaat. Het verminderen van de vlees en vis inname kan een rol spelen in het verminderen van de belasting van het klimaat. Tegelijkertijd kan dit gepaard gaan met voordelen op het gebied van gezondheid en dierenwelzijn.

Projectomschrijving

Aan het begin van dit project zal aan de hand van een onderzoek in kaart worden gebracht wat momenteel de vraag is naar vegetarische voeding onder sporters op Papendal. Daarnaast zal dit onderzoek ook inzichten bieden in de verschillende barrières tegenover vegetarische voeding. Voor sporters is het van uiterst belang dat hun voedingsschema hun prestaties ondersteund  en niet in de weg zit. Daarom zal aan de hand van een literatuuronderzoek en interviews met diëtisten worden nagegaan wat de gezondheidseffecten zijn van het vervangen van vlees en/of vis met een volwaardige vegetarische maaltijd.

Hierbij zal inzichtelijk worden gemaakt wat de vraag naar vegetarische voeding is en wat mogelijke barrières tegenover deze voeding zijn. Er zullen verschillende persona’s worden gecreëerd, die de voornaamste barrières onder de sporters representeren. Voor de meest belovende groep zal een strategie worden ontworpen om hen te helpen met het verminderen van hun vlees en/of vis consumptie. In deze strategie komt er o.a. aan bod hoe de sporters het beste bewust gemaakt kunnen worden van hun voedingskeuzes, hoe het zo toegankelijk mogelijk gemaakt kan worden om de vervangende optie te kiezen. De strategie zal een roadmap bevatten welke stappen er wanneer gemaakt moeten worden om dit te realiseren.

Informatie

Organisatie Indiener Sportcentrum Papendal
Contactpersoon Jeroen Wouters
Email jeroen.wouters@papendal.nl
Website

Partners

NOC*NSFSportcentrum Papendal logo