Foodvalley Summit ‘Sports and Nutrition’

Eat2Move Estafetteproject 215 | 1 juni 2018 – 31 dec 2018

                                                                                         Thema: Innovaties in voeding

Doel

Door FoodvalleyNL is op 11 oktober 2018 de Foodvalley Summit “Sports and Nutrition” georganiseerd waarbinnen Eat2Move een samenwerkingspartner was en Eat2Move heeft bijgedragen aan diverse onderdelen. Doel van de FoodvalleySummit “Sports and Nutrition” is enerzijds het stimuleren van innovatie en samenwerking en anderzijds het zichtbaar maken van vele mooie, innovatieve ontwikkelingen en onderzoeken op het onderwerp van “Sports and Nutriion” in brede zin. Hierbij is ruimte voor zowel kennisinstellingen, kennisleveranciers, bedrijfsleven en gebruikers van innovatieve oplossingen in de praktijk, zoals de begeleiders van sporters.


Projectomschrijving

Binnen de Foodvalley Summit “Sports and Nutrition” was FoodvalleyNL de organisator van deze interactieve dag over innovatie, sport en voeding. Eat2Move was bij diverse onderdelen betrokken. Inhoudelijke lezingen werden verzorgd door Pim Knuiman (WUR; in een sessie gewijd aan “Eiwitten en sport”, Maria Hopman (RadboudUMC/WUR/Eat2Move), Menrike Menkveld (ZGV), Rolf Bos (FC). Erik te Velthuis, manager en chefkok van het Topsportrestaurant van Sportcentrum Papendal (SCP), was actief als chefkok voor een serie van innovatieve producten die door het bedrijfsleven werden gepresenteerd (onder andere sportenbrood, sportbrood, quinoa-producten etc). Marco Mensink (WUR) en Frans Kok (WUR) waren voorzitter van deelsessies. Renger Witkamp (WUR) was sessie-voorzitter op het onderwerp “Gastro-Intestinal functioning and sports”. Een specifieke sessie was gewijd aan de praktijk van voedingsbegeleiding in de sport en werd verzorgd door Nick Iedema, Naomi Brikmans en Jan-Willem van Dijk (HAN). Jeroen Wouters (FoodvalleyNL en Sportcentrum Papendal) was dagvoorzitter van de Foodvalley Summit “Sports and Nutrition”. Op de Foodvalley Summit is de speciale editie van de Foodvalley Update verschenen “Sports and Nutriition” (zie Estafette project 216).

https://www.foodvalleyupdate.com/news/sports-nutrition-becoming-both-more-professional-and-mainstream/

Informatie

ORGANISATIE INDIENER Sportcentrum Papendal
CONTACTPERSOON Jeroen Wouters
E-MAIL Jeroen.wouters@papendal.nl
WEBSITE https://papendal.nl/
IN DE MEDIA

Partners

Sportcentrum Papendal logo