Insecten eiwit en spierschade

Eat2Move| Estafette 359 | nov 2021 – dec 2022

Ynsect Human Nutrition & Health

Doel

In dit onderzoek wordt het effect van insecten eiwit suppletie op spierschade bestudeerd in vitale actieve ouderen. Tevens worden er meerdere secundaire onderzoek parameters gemeten om waardevolle inzichten te krijgen in de overige gezondheidseffecten van insecteneiwit.

Projectomschrijving

Het ouder worden gaat gepaard met een geleidelijk verlies van skeletspiermassa, kracht en functie. Een verhoogde eiwitinname wordt daarom aanbevolen aan ouderen. Eiwit van insecten heeft het potentieel om een ​​milieuvriendelijke, hoogwaardige oplossing te zijn om aan de toekomstige eiwitbehoefte te voldoen. Eerdere studies bij mensen hebben aangetoond dat insecteneiwitten qua voedingswaarde gelijkwaardig zijn aan eiwitten welke zijn afgeleid van melk. Bovendien resulteerde de inname van meelwormeiwit in een aanzienlijke verhoging van de postprandiale aminozuurspiegels in het bloed. Daarnaast blijkt dat, na consumptie van een meelwormeiwit, de aanmaak van spiereiwitten, zowel in rust als na een inspanning, even snel te verlopen als bij melkeiwitten. Tot nu toe zijn de studies met insecteneiwitten uitgevoerd in kleine groepen proefpersonen van jong-volwassen leeftijd en zijn de effecten van acute blootstelling onderzocht. Daarom zullen we in het huidige onderzoek gaan bekijken wat de effecten zijn van een dagelijkse suppletie gedurende 3 opeenvolgende maanden van insecteneiwit.

De onderzoekspopulatie omvat zo’n 70 deelnemers verdeeld over drie onderzoeksgroepen van actieve gezonde vrijwilligers van 60 jaar of ouder. De proefpersonen worden willekeurig toegewezen aan een onderzoeksgroep; 1) meelwormeiwit, 2) melkeiwit, of 3) een iso-calorische placebo. De deelnemers worden geworven via de Nijmegen Exercise Study database. Na 3 maanden de supplementen te hebben geconsumeerd, lopen de proefpersonen de Nijmeegse Vierdaagse 2022 van 30-50 km per dag. Voor, tijdens en na de eiwitsuppletie en tijdens het Vierdaagse evenement wordt herhaaldelijk bloed en urine afgenomen, evenals het meten van de lichaamssamenstelling, spierkracht en het invullen van online vragenlijsten.

De primaire uitkomstmaat zijn de biomarkers voor spierschade in het bloed. De spierschade wordt geïnduceerd door herhaaldelijk een lichamelijke inspanning (30-50 km wandelen) te leveren. Lichaamssamenstelling, spierkracht, een objectieve bepaling van de fysieke activiteit, bloedlipiden en inflammatoire markers zullen worden gemeten als secundaire studieparameters. Via vragenlijsten wordt de inname-naleving, consumententevredenheid, spierpijn, algemene fysieke activiteits- en voedselconsumptiepatronen beoordeeld.

Meer informatie

Organisatie Indiener Radboudumc
Contactpersoon Marcia Spoelder-Merkens
Emailadres Marcia.Spoelder-Merkens@radboudumc.nl
Website

Partners