Sportinnovator center Nutritional Status & Health

Eat2Move estafetteproject 354 | april 2020 – maart 2022

 

 

Thema: Voedingsstatus en gezondheidsprofiel

Doel

Het optimaliseren van het beleid rondom inspanning, herstel en adaptatie en daarmee belastbaarheid en gezondheid van de sporter en patiënt. Hiertoe wordt kennis van de voedingsstatus en slaaphygiëne uitgediept.


Projectomschrijving

Sportinnovator center Nutritional Status & Health (NSH) is één van de sportinnovator centra van Nederland. Het programma Sportinnovator wordt uitgevoerd door ZonMw in opdracht van het Topteam Sport. Het Topteam Sport is een initiatief van het ministerie van VWS. Het doel van Sportinnovator is het rendement van kennis en innovatie in de sport te vergroten. Sportinnovator center NSH werkt samen met een groot netwerk van sportbonden, zorginstellingen, wetenschappers en bedrijven.

De kernpartijen van sportinnovator center NSH zijn Wageningen University & Research en Ziekenhuis Gelderse Vallei. De WUR bezit uitgebreide kennis en expertise op het gebied van voedingsstatus, de monitoring hiervan en van voedingsfysiologie. ZGV levert kennis en expertise vanuit o.a. haar afdelingen (top)sportgeneeskunde, orthopedie, fysiotherapie en radiologie.

Deze kennis en expertise wordt ingezet voor:

    1. (Top)sporters: vertaling naar innovatieve, gevalideerde concepten die ondersteuning geven in (aanpassing van) trainings- en wedstrijdschema’s.
    2. Patiëntenzorg: optimaal herstel van patiënten. Bijvoorbeeld door het inzetten van beweeginterventies voor, tijdens en na een operatie.

Informatie

 

ORGANISATIE INDIENER Wageningen University & Research/Ziekenhuis Gelderse Vallei
CONTACTPERSOON Rieneke Terink
E-MAIL rterink@zgv.nl
WEBSITE klik hier

 

Partners