Toepassing Gelatine-hydrolysaat voor topsporters

Eat2Move| Estafette 308 | aug 2020 – okt 2021

Doel

Het doel van dit project is de toelevering van gelatine-hydrolysaat in een voor de topsporters gemakkelijke en aantrekkelijke manier. Hiervoor is een manier van aanbieden ontwikkeld voor specifieke sportersgroepen, met name in relatie met hoog sprong- en daarmee peesbelasting. Gelatine-hydrolysaat wordt aangeboden in combinatie met indiening van VitC. Met de begeleiders en sportdiëtisten wordt implementatie gefaciliteerd en gemonitord.


Projectomschrijving

Binnen het project “Toepassing Gelatine-hydrolysaat voor topsporters” wordt vanuit verschillende expertises (voedingskunde, voedingsbegeleiding en productontwikkeling) samengewerkt en gefaciliteerd in de toelevering van gelatin-hydrolysaat. In samenwerking tussen Rousselot, NOC*NSF en Sportcentrum Papendal wordt bij specifieke groepen topsporters, met name sporten met een relatief hoge sprong- en daarmee peesbelasting. Informatie over de juiste toepassing en gebruik wordt begeleid. In het Topsportrestaurant van Sportcentrum Papendal is hiervoor een sinaasappelsapmachine in gebruik genomen waarmee gelatine-hydrolysaat in combinatie met VitC gemakkelijk en aantrekkelijk wordt aangeboden. Vanuit het teaam van sportdiëtisten wordt de implementatie gefaciliteerd, het gebruik toegelicht en worden bevindingen gerapporteerd.

Meer Informatie

Organisatie Indiener  Sportcentrum Papendal
Contactpersoon  Jeroen Wouters
Email  [email protected]
Website  http://papendal.nl/topsport/innovatie/voedingsinnovatie/

https://www.rousselot.com/health/services/co-innovation

Partners

NOC*NSFSportcentrum Papendal logo