Artikel Rieneke Terink gepubliceerd in International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism

Het eerste artikel van praktijkonderzoekster Rieneke Terink met de titel Decrease in Ionized and Total Magnesium Blood Concentrations in Endurance Athletes Following an Exercise Bout Restores Within Hours – Potential Consequences for Monitoring and Supplementation is op 28 november gepubliceerd.

Rieneke Terink

Tijdens haar marathon project  Micronutrient status and exercise stress markers to monitor training load and performance in arthletes heeft Rieneke een onderzoek gedaan naar het monitoren van de Magnesium status bij sporters. Na de uitvoering van haar onderzoek en het verwerken van de resultaten heeft Rieneke de afgelopen tijd geïnvesteerd in het schrijven van een artikel. Dit heeft geresulteerd in onderstaande publicatie.

Klik hier voor het gehele artikel: Terink, Balvers, Hopman, Witkamp, Mensink en Klein Gunnewiek (2016)