Bedrijven zien krachtige combinatie in voeding en bewegen

Ervaring in de sport- en zorgpraktijk leert dat een goed gekozen combinatie van voeding en beweging de prestaties van mensen kan verhogen. Sporters verbeteren hun persoonlijke records, patiënten genezen sneller en ouderen functioneren langer zelfstandig. Tijdens het Kennis en netwerkevent op 28 september verkenden Eat2Move-onderzoekers en aanwezige bedrijven hun raakvlakken en gemeenschappelijke kansen.

Ruim 60 professionals uit de voedingsbranche, sport- en/of zorgpraktijk kwamen naar Apeldoorn, waar enkele onderzoeksprojecten van Eat2Move werden toegelicht. Hierbij werd state of the art informatie gegeven over de kansen en uitdagingen rond voeding, sportprestaties en zorgpraktijk.

Parallel hieraan werd voor volleybalcoaches- en begeleiders de Workshop Volleybal, Voeding en Herstel gegeven.

Innovatietrajecten met bedrijven

De ambitie lag deze middag bij het opzetten van innovatietrajecten met starters, MKB’ers of multinationals. Jeroen Wouters (voorzitter Coördinatieteam Eat2Move) startte met de speerpunten van Eat2Move en ging  in op de mogelijkheden voor het bedrijfsleven. Daarna volgden er drie parallelsessies, waarin dieper werd gegaan op verschillende thema’s en lopende onderzoeken binnen Eat2Move.

Volop aandacht voor voeding in 10e Vierdaagse onderzoek

Maria Hopman verzorgde de eerste parallelsessie en richtte haar verhaal op het Vierdaagse-onderzoek dat aankomend jaar voor de 10e keer wordt uitgevoerd. Afgelopen zomer was voeding een belangrijk thema tijdens dit grootschalige onderzoek. Aan de hand van een voedingsvragenlijst, werd bij 4000 wandelaars het eetgedrag in kaart gebracht. Eén van de bevindingen hiervan is dat de vierdaagse wandelaars meer groente en fruit eten dan de gemiddelde Nederlandse burger.

Tijdens de 100ste Vierdaagse in 2016 zal binnen het Vierdaagse-onderzoek opnieuw aandacht zijn voor voeding en voedingsinterventies. Ideeën voor nieuw onderzoek zijn onder het eet- en drinkgedrag tijdens de Vierdaagse en de eiwit- en vitamine D inname van oudere wandelaars. Hopman gaf aan dat input met betrekking tot nieuwe onderzoek ideeën vanuit de zorgpraktijk en vanuit het bedrijfsleven van harte welkom is.

Ziekte en veroudering = topsport

Exercise is King, Nutrition is Queen, put them together and you have a Kingdom.”  Een mooie quote waarmee Marco Mensink zijn verhaal begon en een quote die voor zowel patiëntherstel als topsport van toepassing is. Mensink legde uit dat voeding en bewegen een krachtige combinatie is in de sport, maar ook in de zorg. Beide componenten zijn van belang om beter te presteren en een sneller herstel.

Als voorbeeld noemde hij het ProMuscle 65PK project, waarin werd aangetoond dat eiwitinterventie in combinatie met inspanning zorgt voor een stijging van de spiermassa. Zowel jongeren als ouderen blijken baat te hebben bij eiwitsuppletie om spiermassa te verbeteren. Een volgende stap is om de overige betrokken nutriënten te bekijken, waarbij nog vele factoren te koppelen zijn. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar wat de optimale hoeveelheid eiwit is en naar wat de perfecte timing van suppletie is om patiëntherstel en sportprestatie te bevorderen. Mensink gaf aan dat tools voor monitoring van deze aspecten nodig zijn om onderzoeken op dit gebied te kunnen starten. Dit zijn volgens hem kansen en toepassingen voor samenwerking vanuit het bedrijfsleven.

P1030255 (Large)Vanuit de zaal werd opgemerkt dat het in de sportpraktijk nog altijd lastig is om sporters bewust te maken van het belang van gezonde voeding. Floris Wardenaar die de derde parallelsessie verzorgde erkende dit probleem. “Tussen het geven van voedingsadvies en het in de praktijk brengen van dit advies door de sporter zit veel ruis. Wanneer mensen de diëtistenpraktijk uit stappen, is er totaal geen controle meer op de naleving van het dieetadvies. Dit moet anders in de toekomst.” Aldus Wardenaar, die vanuit de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is gespecialiseerd in onderzoek naar de effectiviteit van voedingsadvies voor sporters.

Tijdens de sessie introduceerde hij het vierde Marathonproject dat in januari 2016 binnen Eat2Move van start gaat. Dit promotieonderzoek richt zich op nitraatlevels en op de effectiviteit van voedingsadvies binnen verschillende doelgroepen. Onder diverse doelgroepen worden verschillende manieren om voedingsadvies te geven onderzocht. Het effect van deze verschillende manieren op nitraatstatus en gezondheid zullen vervolgens gemeten worden. Volgens Wardenaar is het belangrijk om voor dit onderzoeksproject de juiste mensen bij elkaar te brengen.

Het is eten of gegeten worden

Het plenaire gedeelte werd door Peter Blangé (toernooidirecteur van het EK Volleybal Dames 2015)  afgesloten met een inleiding op de volleybalwedstrijd tegen Italië. Als oud-volleybalprof weet hij wat het betekent om op topsportniveau te moeten presteren. ‘Het is eten of gegeten worden, zoals hij zelf zegt. Sinds eind 2014 is Blangé Labmanager van InnoSportLab Papendal, waarmee hij de kans kreeg wetenschap en ondernemerschap met topsport te combineren.

Eat2Move kennis en netwerk event volleybal“Doormiddel van wetenschap en innovatie kunnen prestaties gemonitord en verbeterd worden. Ook in het volleybal waar de kleinste details bepalend kunnen zijn. Efficiëntiemodellen en analyses zijn hierbij van groot belang!”

Na het geven van nog enkele praktische volleybal ‘kijktips’ opent Blangé het Italiaanse buffet. Aansluitend volgt het toetje met een prachtige wedstrijd en knappe 3-0 overwinning van de volleybaldames. Een beter slot van dit succesvolle kennis- en netwerkevent konden wij ons niet wensen.

Bekijk het fotoverslag van deze dag op onze Facebookpagina.

Samenwerken aan voedingsinnovaties?
Heeft u ons kennis- en netwerkevent gemist, maar zou u wel meer willen weten over onze werkwijze en mogelijkheden voor samenwerking? Neem gerust contact op met Michael Tieland via info@eat2move.nl. Hij staat altijd open voor een inspirerende brainstormsessie over de rol van voeding en bewegen op prestatie en/of herstel en het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten.