Boekpresentatie ‘Sportvoeding als teamperformance’ tijdens sportvoedingsconferentie

Tijdens het vijfde Sportvoedingscongres van HAN Sport en Bewegen op Papendal, 28 juni a.s., wordt het boek ‘Sportvoeding als teamperformance’ gepresenteerd. Deze uitgave is bedoeld voor iedere professional in de sport die te maken heeft met het thema voeding of die hier graag meer aandacht aan wil besteden binnen het begeleidingsteam waarin hij of zij werkzaam is.

Het belang van sportvoeding in de (georganiseerde) wedstrijdsport is de afgelopen jaren duidelijk toegenomen. Sportvoeding raakt veel disciplines die bij de begeleiding van sporters betrokken zijn. Wanneer begeleidingsteams bewust ervoor kiezen sportvoeding als thema centraal te stellen, is een goede samenwerking essentieel. Sportvoeding als teamperformance optimaliseert de samenwerkingsprocessen in relatie tot sportvoeding en verbetert daarmee de begeleiding van sporters in het team.

Na een korte schets van de historie van sportvoeding wordt ingegaan op de sportvoedingskundige taken die binnen een team uitgevoerd dienen te worden. Talrijke professionals uit de wedstrijdsport delen vervolgens uitgebreid hun zienswijze op het thema sportvoeding.

Ook is er aandacht voor het opstellen van een sportvoedingsbeleid en het realiseren van sportvoedingsdoelstellingen op teamniveau, waarbij continu de koppeling wordt gemaakt met samenwerkingsprocessen binnen het team. Het boek helpt teams sportvoeding als integraal onderwerp op de agenda te zetten met heldere opdrachten die zich richten op sportvoeding en samenwerking.