Dag van het Sportonderzoek

Op 12 mei vond de Dag van het Sportonderzoek plaats in Nijmegen. Shiannah Danen van de HAN heeft tijdens deze dag onderzoeksresultaten gepresenteerd van het NutrEnd project.

In het onderzoek werd vastgesteld of gestandaardiseerde huidplooimetingen een betrouwbare methode is om veranderingen in lichaamssamenstelling te meten. Hiervoor werd de lichaamssamenstelling van een grote groep deelnemers gemeten voor en na een 12-weeks trainingsprogramma. Lichaamssamenstelling werd gemeten met huidplooimetingen volgens de ISAK methode en met een DXA scan. Uit de resultaten bleek dat de ISAK methode, net als de DXA, in staat is om kleine veranderingen in vetmassa over tijd waar te nemen. Gestandaardiseerde huidplooimetingen volgens de ISAK methode blijkt daarmee een geschikte en praktische toepasbare methode om lichaamssamenstelling van atleten te monitoren.