Drie onderzoekers gestart binnen Eat2Move

‘Een prachtige inhoudelijke start voor Eat2Move’ zo schetst boegbeeld Maria Hopman de start van drie onderzoekers in maart 2015. ‘De uitwisseling van kennis over herstel na sport en herstel na ziekte zal leiden tot synergie’.

Het lichaam van een topsporter en dat van een patiënt die een ingrijpende behandeling ondergaat – zoals een operatie –  vertonen vergelijkbare processen. Na de inspanning maken beiden een herstelfase door. Wat gebeurt er in beide trajecten? Welke rol speelt de combinatie van voeding en bewegen hierin? Drie onderzoekers gaan tegelijkertijd binnen Eat2Move aan de slag om de praktijk van sport en zorg nieuwe inzichten te bieden vanuit voeding. In januari 2016 sluit een vierde onderzoeker aan, met een focus op voedingsadvies en monitoring.

Verbinding sport en zorg

Topzwemster Rieneke Terink maakt in haar onderzoek het prestatievermogen en de mate van herstel van sporters meetbaar. Ze heeft daarin specifiek aandacht voor micro-nutriënten en excercise stress markers. Pim Knuiman gaat de rol van timing van voeding op herstel en adaptatie tijdens sporttraining onderzoeken. Hij bestudeert welke voeding optimale ondersteuning geeft bij prestatie en herstel. Margot de Regt concentreert zich in haar onderzoek op patiënten. Hoe is het herstel te optimaliseren met het toedienen van specifieke voeding in combinatie met een beweegprogramma? Professor Maria Hopman zal vanuit haar rol als promotor in alle drie de onderzoeken zorgen voor het integreren van resultaten en denkwijzen, en daarmee voor synergie.

Verkennen, valideren, valoriseren

3V-cyclus Eat 2 MoveDe onderzoekers zullen verkennen welke aanknopingspunten er zijn om door middel van voeding te sturen in prestatie en herstel van sporters en patiënten. Door methoden te valideren kunnen deze breed toepasbaar worden gemaakt. Naast topsport en zorg werkt Eat2Move nadrukkelijk ook voor een bredere doelgroep: recreatieve sporters en burgers die op zoek zijn naar een gezonde leefstijl. In nauwe samenwerking met bedrijven kan direct valorisatie van onderzoeksresultaten plaatsvinden, in de ontwikkeling van producten en diensten.

Meer informatie

De promotietrajecten worden binnen Eat2Move ‘marathonprojecten’ genoemd. Daarnaast kent Eat2Move kortere projecten met een sterk verkennend of juist toegepast karakter, de ‘sprintprojecten’

Lees meer over de werkwijze van Eat2Move en onze teamleden.

Download het PERSBERICHT – Drie onderzoekers gestart binnen Eat2Move – 12maart2015