Topcentrum Eat2Move officieel geopend

Op 8 juli is het project Eat2move officieel van start gegaan. Annemieke Traag, gedeputeerde van de Provincie Gelderland gaf de officiële aftrap voor Eat2Move. Tijdens het startmoment is bekend gemaakt dat prof. Maria Hopman parttime aan de slag gaat binnen Eat2Move.

Eat2Move richt zich de komende zes jaar op innovaties rond voeding en beweging, met name voor topsporters en ouderen. Acht Gelderse organisaties op het gebied van sport, voeding en gezondheid werken samen in dit topcentrum, met steun van de Provincie Gelderland. 

Tijdens het startmoment is bekend gemaakt dat prof. Maria Hopman parttime aan de slag gaat binnen Eat2Move. Zij is bekend van het Vierdaagseonderzoek, haar columns in de Gelderlander en van uitspraken zoals; “Als alle voordelen van een actieve leefstijl in een pilletje verpMaria Hopmanakt konden worden was het wellicht het meest geslikte pilletje ter wereld”.  Hopman vormt een adequate aanvulling op de volop aanwezige voedingskennis en zal als zogenaamd ‘boegbeeld’ in het project een belangrijke rol spelen.
Eat2Move richt zich onder meer op de voedingsstatus en het gezondheidsprofiel van sporters. Zo wordt geanalyseerd of er tekorten aan voedingsstoffen zijn en wat nodig is om herstel te optimaliseren. Ook kunnen bijvoorbeeld voedingsmiddelen worden ontwikkeld en getest met specifieke eiwitten gericht op spieropbouw en herstel van spierkracht na een operatie.

Innovaties voor sport en zorg

De activiteiten van Eat2Move bestaan uit het doen van verkennend onderzoek, testen in ‘proeftuinen’, verspreiden van kennis, en producten en diensten ontwikkelen en toepasbaar maken. Eat2Move is een virtueel centrum, met in de nabije toekomst een fysiek loket voor kennis, informatie en advies op de Wageningen Campus. Alle activiteiten worden uitgevoerd binnen de deelnemende organisaties, in nauwe samenwerking met elkaar. Drie programma’s worden opgezet waarbinnen experts uit de organisaties samenwerken en waarvoor nieuwe praktijkonderzoekers worden aangetrokken. Sporters (zowel top- als breedtesporters), coaches en begeleiders, medici en zorgprofessionals vormen essentiële schakels om eisen en wensen kenbaar te maken en de ontwikkelde producten toe te passen en te testen in de praktijk.

Investeren

Het bevorderen van de gezondheid vereist enerzijds een investering in een groter aanbod en hogere consumptie van gezonde(re) voedingsmiddelen en anderzijds een stimulering van lichaamsbeweging. Hiervoor is innovatie van cruciaal belang, menen de partners in Eat2Move. Het topcentrum richt zich op de ontwikkeling van innovatieve producten, waarbij de meerwaarde wordt behaald door inzichten toepasbaar te maken voor zowel sport als zorg. Het combineren van deze kennis met bedrijven en organisaties in de Provincie Gelderland creëert nieuwe economische kansen voor een brede groep bedrijven.

Samenwerking

In Eat2Move werken samen: Wageningen University, Ziekenhuis Gelderse Vallei, InnoSportNL, NOC*NSF, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, NIZO food research, FrieslandCampina en Sportcentrum Papendal. Wageningen University is de zogeheten penvoerder. Eat2Move is ontwikkeld op initiatief van de Alliantie Voeding Gelderse Vallei, en kent een looptijd van zes jaar (2014-2020). De Provincie Gelderland neemt de helft van de financiering voor haar rekening.