Eat2Move start 3e fase: meer innovatiesamenwerkingen in voeding en sport

​​​Eat2Move, het samenwerkingsverband voor innovatie in sport, voeding en gezondheid, start met fase 3. In deze fase zet Eat2Move nieuwe onderzoeksactiviteiten uit en worden nog meer vernieuwende nationale en internationale samenwerkingsprojecten opgezet.

In de periode 2020-2022 werken de partners binnen het Eat2Move-programma samen aan diverse projecten binnen de thema’s voedingsstatus, voedingsadvies, en voedingsproducten voor (top)sport. Radboudumc start als nieuwe partner van het programma. “Eat2Move blijft zich inzetten als innovatiehub ten behoeve van topsporters en breedtesporters, met toepassingen in de zorg”, licht Jeroen Wouters, voorzitter van het coördinatieteam van Eat2Move toe. “Eat2Move richt zich bijvoorbeeld op projecten op het gebied van eiwitvertering of digitale voedingscoaching. Gezond eten en voldoende bewegen blijven ook in deze coronatijd – of misschien juist nu – onverminderd van belang.”

Estafetteprojecten

Eén van de succesfactoren van de eerste twee fases van Eat2Move is het ontwikkelen van nieuwe projecten. Daarbij werken nieuwe partijen samen met huidige partners van Eat2Move en treedt Eat2Move op als verbinder. Deze zogeheten estafetteprojecten zorgen voor versnelde innovatie en het vergroten van kennis over voeding en sport. In fase 3 van Eat2Move worden meer van dit soort vernieuwende samenwerkingsprojecten opgezet.

Multidisciplinaire samenwerking

Om deze fase tot stand te brengen, investeren de partners en draagt ook Provincie Gelderland de komende twee jaar bij. Gedeputeerde Jan Markink: “Met Eat2Move in het hart van Gelderland, is Gelderland koploper op het gebied nieuwe innovatieve ontwikkelingen in (top)sport en voeding. Wij zijn trots op de vernieuwingskracht van dit programma, dat bovendien ook bijdraagt aan gezondheidsbevordering en economische spin-off.”

Eat2Move

Sinds de start in 2014 heeft Eat2Move zich ontwikkeld tot een samenwerkingsverband waarbinnen projecten opstarten rondom voeding en sport. Dat gebeurt zowel nationaal als internationaal. Eat2Move stimuleert innovatie in voeding en sport door onderzoeksactiviteiten, samenwerking met het bedrijfsleven en fungeert als netwerkorganisatie. In dit actieve netwerk van organisaties in Gelderland worden de thema’s voedingsstatus, voedingsadvies en voedingsproducten voor (top)sport en zorg bij elkaar gebracht. Zo worden vragen uit de praktijk opgehaald, wordt nieuwe kennis ontwikkeld en onderwijs verrijkt. Daarnaast worden met bedrijven en organisaties nieuwe voedingsconcepten getest en ingezet in de praktijk.