Eat2Move stimuleert innovatie in sport, voeding en gezondheid

Op 16 februari is het tussentijdse evaluatierapport van het Eat2Move programma overhandigd aan Michiel Scheffer en Jan Markink, gedeputeerden van de Provincie Gelderland. In Eat2Move, gestart in 2014, bundelen zeven toonaangevende partijen in de provincie hun expertise in (top)sport, voeding en zorg. De evaluatie geeft een breed overzicht van de behaalde resultaten: van nieuwe concepten voor voedingsadvies tot innovatieve oplossingen waarbij praktijk en kennis gekoppeld worden. Het Eat2Move programma heeft een looptijd van zes jaar en heeft in de eerste 3 jaar verschillende innovatieve concepten en producten voor voeding voor prestatie en herstel ontwikkeld.

Innovatie op cross-over van kennis, bedrijfsleven en praktijk

Eat2Move heeft zich sinds de start in 2014 ontwikkeld tot dé innovatie-hub voor sport, voeding en bewegen. In de aanpak van Eat2Move staan vragen uit de praktijk centraal. Experts van de partners werken samen aan innovatieve oplossingen voor onder andere voedingsadvies en producten voor prestatie en herstel van sporters. In de eerste fase hebben zijn 22 innovatieve projecten waarbij met 32 bedrijven is samengewerkt gestart. Deze zijn ontwikkeld en getoetst in de praktijk. Zo geeft de Voedingsapp op Papendal (jonge) sporters inzicht in hun voedingsinname. De app helpt hiermee bij de keuze van een optimaal voedingspatroon. Om voedingsadvies aan te laten sluiten bij de persoonlijke vitaminestatus en het eetpatroon, hebben Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen Universiteit & Research NutriProfiel® ontwikkeld. Bij Vierdaagse-wandelaars is de eiwitinname, van belang voor herstel van spieren, geanalyseerd bij oudere lopers, waardoor kan beter en gerichter advies kan worden gegeven. Het Eat2Move-loket zorgt voor een goede doorleiding van bedrijven en organisaties naar de juiste expertise. Het loket ondersteunt ontwikkeling van innovatieprojecten, zoals een Quinoa-producent met toepassing in zowel sport als zorg.

“Het is van grote waarde om vragen uit de sport- en zorgpraktijk te combineren met nieuwe kennis. De gecombineerde expertises en krachten kunnen we doorvertalen naar innovatieve oplossingen, ook in samenwerking met bedrijfsleven. Eat2Move vervult hierin een sleutelrol en dat is weergegeven in dit mooie evaluatierapport”, aldus Prof. Frans Kok, voorzitter van de stuurgroep van Eat2Move. Voor de 2e fase van Eat2Move zijn de internationale groei, het valideren van concepten met bedrijfsleven en het valoriseren van de inzichten in (top)sport, onderwijs en zorg de speerpunten van Eat2Move. Michiel Scheffer: ‘De uitdaging is de opgedane kennis toe te passen in producten. Van kennis naar kassa! Zo maken we werk van innovatie in voeding en gezondheid’.

Een wereld te winnen in sport, voeding en gezondheid

Voor de Provincie Gelderland is deze intensieve samenwerking van de diverse organisaties op het kruispunt van sport, voeding en gezondheid van groot belang. De activiteiten in Eat2Move versterken het profiel van Gelderland, zowel nationaal als internationaal. Inzichten worden gedeeld met professionals in de sportbegeleiding, bij sportevenementen, met het bedrijfsleven en in het onderwijs, zoals op de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Tevens is er intensieve uitwisseling met de zorg zodat in het traject rondom bijvoorbeeld een operatie meer aandacht is voor goede voeding en bewegen voor een optimaal herstel. Jan Markink: “Deze ontwikkeling, die in eerste instantie vanuit de thema’s sport en voeding is gestart, heeft impact op het brede terrein van gezondheid en herstel. Dat is ‘bijvangst’ met een grote maatschappelijke waarde. En, een uniek ‘selling point’ van Gelderland”.

Over Eat2Move                                      

Eat2Move werkt aan optimale voeding voor de bevordering van prestatie en herstel in (top)sport en zorg. Nieuwe kennis leidt direct tot innovatieve trajecten met bedrijven voor de ontwikkeling van diensten en producten. Eat2Move is een samenwerkingsverband van Wageningen University, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, NOC*NSF, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Friesland Campina, NIZO food research en Sportcentrum Papendal en wordt financieel ondersteund door Provincie Gelderland.

Klik hier voor de volledige tekst van de tussentijdse evaluatie