Eat2Move: topcentrum voor innovatie in voeding en beweging door met fase 2

Het succesvolle topcentrum Eat2Move gaat fase 2 in en bouwt verder aan innovatie op het gebied van sport, voeding en gezondheid. Provinciale Staten hebben op 12 april besloten hier 2 miljoen aan bij te dragen. Gedeputeerde Michiel Scheffer is blij met de steun van Provinciale Staten: “Gelderland is de proeftuin voor innovaties in voeding, sport en gezondheid. Zowel multinationals, MKB’ers startende bedrijven zijn welkom bij het innovatieloket Eat2Move voor samenwerking. Zo maken we samen werk van innovatie in Gelderland.”

Het succesvolle topcentrum Eat2Move gaat fase 2 in en bouwt verder aan innovatie op het gebied van sport, voeding en gezondheid. In 2014 is Eat2Move van start gegaan en heeft zich snel ontwikkeld tot innovatie-hub voor voeding en bewegen. In Eat2Move bundelen zeven organisaties in Gelderland hun krachten op het snijvlak van voeding, sport en zorg. Zij werken samen en met bedrijven aan voeding voor bevordering van prestatie en herstel in (top)sport en zorg en investeren 2 miljoen euro.  Provinciale Staten hebben op 12 april besloten hier 2 miljoen aan bij te dragen. Gedeputeerde Michiel Scheffer is blij met de steun van Provinciale Staten: “Gelderland is de proeftuin voor innovaties in voeding, sport en gezondheid. Zowel multinationals, MKB’ers startende bedrijven zijn welkom bij het innovatieloket Eat2Move voor samenwerking. Zo maken we samen werk van innovatie in Gelderland.”

Resultaten Eat2Move fase 1

In 2014 startte fase 1 van het Eat2Move programma. Hierin is hard gewerkt aan het opbouwen van een internationaal netwerk, samenwerking met het bedrijfsleven om innovatie en valorisatie te stimuleren, aan nieuwe kennis over voedingsadviezen voor Gelderse burgers, breedtesporters en topsporters en aan het delen van inzichten en producten voor toepassing in zorg en preventie. De activiteiten vinden plaats in projecten, er zijn 4 marathonprojecten gestart, 11 sprintprojecten en 7 estafette-projecten waarbij met 32 bedrijven aan innovaties is gewerkt. In het Eat2Move programma worden vragen uit de praktijk opgehaald, nieuwe kennis is ontstaan en met het bedrijfsleven worden bijvoorbeeld nieuwe voedingsmiddelen of digitale ondersteuningstools getest in de praktijk. Via onderwijs en voorlichting wordt kennis met bredere groepen, zoals studenten, sportcoaches en zorgprofessionals, gedeeld. “Vanuit Eat2Move is een actief innovatienetwerk op het gebied van sport, voeding en bewegen ontwikkeld, waarmee de profilering van provincie Gelderland op dit gebied wordt versterkt”, licht gedeputeerde Scheffer toe.

Activiteiten Eat2Move fase 2

Om de activiteiten, plannen en resultaten van Eat2Move de komende jaren optimaal aan te laten sluiten op de huidige ontwikkelingen, zijn voor deze fase drie speerpunten gedefinieerd: 1) Internationale groei en positionering, 2) Nadruk op valorisatie, 3) Interactie met bedrijfsleven. Jeroen Wouters, voorzitter coördinatieteam Eat2Move: “Met veel energie en optimisme zal het team van Eat2Movede komende jaren de potentie van Gelderland als expertise-regio op het gebied van voeding, sport en gezondheid verder versterken: met grote en kleine bedrijven, internationale impact en door het toepasbaar maken van resultaten, zeker ook naar breedtesport en zorg”. De Eat2Move-partners definiëren tevens de aanpak om na 2020 zelfstandig te deze samenwerking te continueren. Eat2Move beoogt in 2020 uitgegroeid te zijn tot internationaal topcentrum dat (top)sporters en mensen met een zorgbehoefte ondersteunt met de best mogelijke voedingsadviezen, innovatieve producten en diensten.

Achtergrond Eat2Move, dé innovatie-hub voor voeding en bewegen.

In het topcentrum Eat2Move werken zeven Gelderse organisaties samen aan innovatie op het gebied van sport, voeding en gezondheid: Wageningen University, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Sportcentrum Papendal, NOC*NSF, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, NIZO food research en FrieslandCampina. In Eat2Move werken sportbegeleiders, artsen en onderzoekers aan innovatieve concepten met betrekking tot het meten van voedingsstatus, aan voeding voor prestatie en herstel en tools om voedingsinname te monitoren. Dit maken zij relevant voor breedtesport, recreanten, ouderen en patiënten en in het onderwijs van HAN en WUR. Eat2Move is een initiatief van de Alliantie Voeding. De Provincie Gelderland neemt de helft van de financiering voor haar rekening. Eat2Move heeft een looptijd van zes jaar (2014-2020).