Eerste sprintproject uit Fase 3 gestart!

Sportarts en hoogleraar prof. dr. Hans Zwerver van Sports Valley start met een onderzoek naar het effect van voeding op peesblessures. Bij het onderzoek wordt gekeken of bepaalde voedingsinterventie een positieve invloed hebben op preventie en herstel van peesblessures.

‘Peesblessures, zoals de tenniselleboog of een achillespeesontsteking, komen veel voor en dan vooral bij actieve mensen van middelbare leeftijd,’ vertelt Zwerver. ‘De impact van zo’n peesblessure is vaak groter dan gedacht. Mensen gaan bijvoorbeeld minder of anders sporten, of ze stoppen er helemaal mee. Ook zien we dat mensen die te lang doorlopen met een peesblessure er in het dagelijks leven last van krijgen. Werken of zelfs het uitvoeren van simpele handelingen kunnen belemmerd worden door een peesblessure.

Bij peesblessures weten we dat het belangrijk is om op tijd aan de bel te trekken. Hoe langer je ermee doorloopt, hoe kleiner de kans op volledig herstel is. Helaas is er nog geen behandeling waarvan bewezen is dat die bij elke peesblessure goed werkt. Daarom is het belangrijk om verder onderzoek te blijven doen naar de effecten van voeding, bewegen en andere (para)medische interventies op pijn, structuur en functie van gezonde en aangedane pezen.’

Onderzoek

Het project bestaat uit diverse deelonderzoeken, waaronder een literatuuronderzoek naar voeding en peesproblematiek, een enquête gericht op voeding, blessures en peesblessures  onder een grote groep sporters en een praktijkstudie. Bij de praktijkstudie wordt een groep sporters gesplitst. De ene groep deelnemers krijgt één of een combinatie van behandelingen en de andere groep een placebobehandeling. Hierbij wordt vergeleken welke behandeling of combinatie van behandelingen het meest effectief is voor het verbeteren van uitkomsten als pijn en functie. Daarnaast wordt ook gekeken naar de peesstructuur met behulp van nieuwe echografische technieken. ‘We gaan hierin samenwerken met voedings- en technologiebedrijven en sportorganisaties. En als we positieve invloeden vinden op preventie en herstel van peesblessures, kunnen we dat direct inzetten in de sportmedische praktijk van Sports Valley in’, aldus Zwerver.

dit is een bijdrage van Nynke Lokhorst (Ziekenhuis Gelderse Vallei) lees het volledige persbericht hier.