Eindconclusie Sprintproject 9

In sprintproject 9; Ontwikkelen leerlijn voeding – Sense of Coherence is gekeken naar het effect van informeren van jonge atleten over voeding.

Leerdoelen Sense of Coherence onderzoek

Sense of Coherence (SOC); een belangrijke dimensie van salutogenese, is het vermogen om gebruik te kunnen maken van bronnen in de omgeving en daarmee succesvol om te kunnen gaan met stressvolle gebeurtenissen. Het verbeteren van de SOC middels een interventie een goede manier is om aspecten van gezondheid, waaronder mentale gezondheid en voedingsgedrag te verbeteren. Beide aspecten zijn van belang bij het leveren van een goede sportprestatie.Wegen voor de training

In sprintproject 9; Ontwikkelen leerlijn voeding  – Sense of Coherence is gekeken naar het effect van informeren van jonge atleten over voeding. Hiervoor is een 7 weken durend interventie programma opgesteld waarbij gekeken werd naar de voedingsinname en SOC.

In de 1e fase waar een sportspeciefieke SOC-13-voeding vragenlijst en het effect van een interventieprogramma getest werd, werden positieve verandering te zien in de SOC scores, er werden echter geen significantie verbeteringen gevonden in de voedingsinname na afloop van de het programma.
SupermarktIn de 2e fase werd onderzocht in hoeverre de aangepaste SOC-13-voeding vragenlijst vergelijkbare resultaten liet zien als de originele SOC-13. Uit de resultaten bleek dat de Nederlandstalige SOC-13-voeding een onvoldoende betrouwbaar en valide meetinstrument is om SOC te meten bij talentsporters in de leeftijd van 14 tot 23 jaar.
Uit de resultaten van fase 1 lijkt er daarentegen wel een positieve verandering te zijn in de SOC scores. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de SOC score bij jonge doelgroepen mogelijk te beïnvloeden is door middel van een interventie.

Lees hier de gehele eindconclusie