European College of Sport Science

Vorige week was een delegatie van HAN Sport & Bewegen aanwezig op de jaarlijkse conferentie van het European College of Sport Science. Nadat de conferentie afgelopen twee jaar noodgedwongen online heeft plaatsgevonden, kon het dit jaar weer fysiek plaatsvinden en wel in Sevilla. De conferentie bood weer een veelzijdigheid aan thema’s, van fysiologie en voeding tot biomechanica en training. Binnen het thema ‘fysiologie en voeding’ presenteerden promovendi van HAN Sport & Bewegen Vera Weijer en Luuk Hilkens resultaten van hun onderzoek.

Vera Weijer presenteerde data van haar werk bij paralympische atleten. Er is weinig informatie beschikbaar over de voedingsbehoefte van deze populatie om tot goede sportvoedingsrichtlijnen te formuleren. Vera presenteerde data over het energiegebruik van paralympische atleten, gemeten met de gouden standaard methode ‘dubbel gemerkt water’. Daarnaast liet Vera data zien over de voedingsinname van deze paralympische atleten, en in welke mate deze voedingsinname aansluit bij de behoefte. Uiteindelijk zal het project van Vera handvatten leveren om de voedingskundige begeleiding van paralympische atleten te verbeteren.

Luuk Hilkens presenteerde data over zijn onderzoek naar de botgezondheid van elite wielrenners. De dataset bevat unieke data over de botdichtheid van mannelijke en vrouwelijke getalenteerde wielrenners, profwielrenners en oud-profwielrenners. De botdichtheid blijkt schrikbarend laag bij profwielrenners en samen te hangen met de incidentie van botfracturen. Dit benadrukt dat botgezondheid een belangrijk thema is voor wielrenners. Verder liet Luuk de risicofactoren zien voor een verminderde botgezondheid bij wielrenners. Deze informatie kan bijdragen aan de screening, preventie en behandeling van een verminderde botgezondheid bij wielrenners. Tijdens een tweede presentatie liet Luuk data zien uit onderzoek naar het effect van een collageensupplement en sprongtraining op bloedmarkers van botopbouw en botafbraak. Springen zorgt voor een toename in botopbouw, maar collageen blijkt dat effect niet verder te versterken.

Het expertiseteam Sports & Exercise Nutrition van HAN Sport & Bewegen hoopt spoedig de resultaten van het gepresenteerde onderzoek te kunnen publiceren.