Expertisecentrum micronutriënten NutriProfiel® feestelijk van start

Op 28 mei is NutriProfiel® tijdens een feestelijke bijeenkomst officieel gestart. Het expertisecentrum levert wetenschappelijk onderbouwd voedingsadvies.

‘Patiënten zijn echt geholpen met een persoonlijk voedingsadvies als een vitaminebepaling uitwijst dat er tekorten zijn’, aldus professor Frans Kok, vice-voorzitter Alliantie Voeding Gelderse Vallei. Het voedingsadvies in NutriProfiel® komt mede tot stand door de Eetscore, die ook vandaag gelanceerd werd.

NutriProfiel® geopend

Diverse onderzoekers en professionals uit de zorg, bedrijven en overheden waren aanwezig bij feestelijke opening van NutriProfiel®. Jacqueline Klein Gunnewiek, klinisch chemicus en voorzitter van NutriProfiel®, verlootte een eerste ‘Voedingsadvies op Maat’ onder de aanwezigen. Vanaf vandaag geeft NutriProfiel® voedingsadvies bij bloeduitslagen van vitamine D, vitamine B6, foliumzuur en B12. Het persoonlijke voedingsadvies is opgesteld op basis van de bloeduitslagen in combinatie met de Eetscore, een gevalideerde vragenlijst die Wageningen Universiteit ontwikkelde. NutriProfiel® kan worden aangevraagd door (huis)artsen, maar ook door consumenten die geïnteresseerd zijn in hun vitaminestatus en voeding. Op de nieuwe website www.nutriprofiel.nl is meer informatie te vinden.

Feestelijke Opening Nutriprofiel 28mei 2015

Prof. Renger Witkamp wint tijdens de NutriProfiel® opening het eerste voedingsadvies op maat. Uitreiking door v.l.n.r. Prof Frans Kok, Jacqueline Klein Gunnewiek, klinisch chemicus, en Tom van Loenhout, cardioloog en voorzitter Alliantie Voeding Gelderse Vallei. Fotograaf: T. Peeters, Ziekenhuis Gelderse Vallei. (Klik op de foto voor een foto-impressie)

 

Eat2Move en Nutriprofiel®

Eat2Move en NutriProfiel® werken binnen een project samen om Nutriprofiel® toe te passen voor specifieke doelgroepen.  In het sprintproject E2Msprint 6 werken Ziekenhuis Gelderse Vallei, Wageningen Universiteit, Elite Sports Medicine samen aan het verbeteren van de individuele micronutriëntstatus bij sporters. Hierbij is er specifieke aandacht voor ijzerstatus van sporters, vitaminedeficiëntie bij patiënten en vitamine D bepalingen via de huisartsenpraktijk.

Eat2Move en Eetscore

Binnen Eat2Move wordt de Eetscore  gedigitaliseerd en getest in verschillende praktijk settingen. In E2Msprint 7 werken Wageningen Universiteit, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Alliantie Voeding Gelderse Vallei samen aan het digitaliseren van deze tool (website en mobiele applicatie), ontwikkelen van nieuwe modules en het testen in de praktijk. Focus ligt op patiënten die positief gescreend zijn in het bevolkingsonderzoek voor darmkanker. Maar kan ook voor andere doelgroepen, waaronder sporters, worden toegepast.

Meer informatie: