Focus op voedingsstatus in derde Sportkantine

In de derde Sportkantine, kwamen op 18 juni experts van Eat2Move bijeen om kennis uit te wisselen over het thema ‘Voedingsstatus en gezondheidsprofiel’. Gedeelde interesses en inhoudelijke raakvlakken vormen de start voor estafetteprojecten.

De Sportkantinebijeenkomst vond plaats bij Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Marlieke Visser, research coördinator in het ziekenhuis, schetste de infrastructuur die het ziekenhuis kan bieden in Eat2Move: hoogwaardige medische onderzoeksapparatuur en gespecialiseerde dienstverlening. Maar vooral het bewustzijn bij medisch en ondersteunend personeel dat voeding cruciaal is in een goede zorg voor de patiënt.

Jeroen Wouters gaf de aanwezigen een update van de ontwikkelingen binnen  Eat2Move. ‘Nu de kennisuitwisseling binnen Eat2Move goed op gang komt, is het belangrijk om onze blik naar buiten te richten. In estafetteprojecten kunnen we deze kennis koppelen aan innovatieve toepassingen voor sport, zorg en preventie, in samenwerking met bedrijven.’

Voedingsstatus en gezondheidprofiel

Het thema ‘Voedingsstatus en gezondheidsprofiel’ werd ingeleid door Marco Mensink, onderzoeker bij Wageningen University. Deze middag kwamen vier Eat2Move-projecten voor het voetlicht:

  • Nutriprofiel (E2Msprint6), door Michiel Balvers (Ziekenhuis Gelderse Vallei / Wageningen University)
  • Micronutrient status and exercise stress markers to monitor training load  and performance in athletes (E2Mmarathon1), door Rieneke Terink (Wageningen University)
  • ProMuscle in de praktijk (E2Msprint1), door Ellen van Dongen (Wageningen University)
  • Vierdaagse Onderzoek (E2M sprint11 en -12), door Maria Hopman (Radboud UMC)

Estafette

science of the nijmegen marches - sportkantine 18jun2015 - maria hopmanNa de presentaties gingen de deelnemers actief aan de slag in estafettegesprekken. In kleine groepen voerden de deelnemers verdiepende en verbredende discussies over de gepresenteerde onderwerpen. Aandachtspunt was steeds het vinden van toepassingen in (top)sport en zorgpraktijk. In de tweede helft van 2015 zal Eat2Move zich inspannen de estafetteprojecten concreet vorm te geven door de verbinding met bedrijven en externe organisaties.

Aan het eind van  de Sportkantinebijeenkomst bood Ziekenhuis Gelderse Vallei de mogelijkheid tot een rondleiding in het geautomatiseerde laboratorium of de Metabolic Health Unit. Deze laatste afdeling maakt het mogelijk om interventiestudies met voeding en inspanning onder gecontroleerde omstandigheden uit te voeren.

Meer informatie