Gedeputeerde Staten adviseert positief

Gedeputeerde Staten (GS) willen 4 miljoen euro beschikbaar stellen voor het oprichten van een Topcentrum dat zich richt op de ontwikkelingen van innovatieve producten gerelateerd aan sport en voeding.

Topsporter eten Eat2Move

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor deze subsidie beschikbaar te stellen. Het Topcentrum wil kennis en en faciliteiten bundelen door organisaties op het gebied van voeding, sport en topsport in Gelderland te laten samenwerken. Hierdoor ontstaat een uniek internationaal Topcentrum. De innovaties die ontwikkeld worden voor topsport komen later ook ten goede aan de breedtesport en de zorg.

Topcentrum voeding en bewegen

De Alliantie Voeding Gelderse Vallei bracht voor voor het project  een consortium bijeen van kennisinstellingen, bedrijven en zorginstellingen. Dit betreft nationaal-bepalende organisaties op het gebied van sport en voeding die in de provincie Gelderland aanwezig zijn. De activiteiten van het nieuwe kenniscentrum bestaan uit het doen van verkennend onderzoek, verspreiden van kennis, toepassen in ‘proeftuinen’, en producten en diensten ontwikkelen en toepasbaar maken.

Gelderse sportambities

Het project sluit aan bij de ambities van het programma Gelderland Sport! en de Gelderse ambitie op het terrein van breedtesport en talentondersteuning met als doel om sport en bewegen de komende jaren in de volle breedte op een hoger niveau te brengen. De innovaties bieden Gelderse talenten en topsporters binnen de Gelderse kernsporten de kans een voorsprong te krijgen op het vlak van voeding en herstel in hun specifieke trainingsprogramma.

Economische trekker

Voedingsproducent Eat2MoveHet project creëert nieuwe economische kansen en genereert werkgelegenheid in Gelderland in zowel de industrie als bij kennisinstellingen. De expliciete positionering van Gelderland als de provincie op het gebied van sport en voeding moet innovatie-bestedingen aantrekken, het bedrijfsleven ondersteunen en Gelderland als vestigingsplaats voor bestaande en nieuwe bedrijven aantrekkelijker maken. Het consortium verwacht zes grote bedrijven (> 205 man personeel), twintig MKB bedrijven en tien startende bedrijven te ondersteunen. Het project loopt tot 2020 en moet daarna zelfstandig functioneren en de kennis op het gebied van innovatie in sport en voeding internationaal doorvertalen. De totale projectkosten zijn geraamd op 8 miljoen euro.