Interessante publicatie naar rode bloedcel parameters in een unieke groep van elite hoogland en laagland atleten gepubliceerd

Onderzoek naar rode bloedcel parameters in een unieke groep van elite hoogland en laagland atleten laat zien dat voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie van bloedwaarden.

Publicatie Mireillie Baart en Peter Vergouwen et al.

Bij Sports Valley komen veel (internationale) (top)sporters langs voor medisch advies, begeleiding, en sport medische onderzoeken. Bij een sport medisch onderzoek wordt vaak een bloedbepaling gedaan, waarmee onder andere diverse rode bloedcel parameters uitgebreid gescreend worden.

In de afgelopen decennia is er een unieke database verzameld met bloedwaarden van elite atleten die tot de wereldtop behoren. In de database zitten gegevens van zowel atleten die zijn geboren, leven en trainen op grote hoogte (hoogland atleten), als van atleten die zijn geboren, leven en trainen op zeeniveau (laagland atleten). Aan de hand van deze unieke data hebben onderzoekers van Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen Universiteit gekeken naar verschillen in rode bloedcel parameters tussen hoogland en laagland atleten. Tevens is onderzocht hoe verschillende manieren van uitdrukking van de parameters de interpretatie van bloedonderzoek kan beïnvloeden.

Uit het onderzoek bleek dat er onder mannelijke atleten duidelijke verschillen in rode bloedcel parameters bestaan tussen hoogland en laagland atleten. Maar wat nog belangrijker is, de resultaten lieten ook zien dat de mate van de verschillen erg afhankelijk was van de manier waarop de parameters zijn uitgedrukt: als concentratie of als absolute hoeveelheid, en wel of niet gecorrigeerd voor het lichaamsgewicht. Absolute parameters waren berekend door de concentratie te vermenigvuldigen met het bloedvolume. De waarde van absolute parameters, en de mate van verschillen hierin tussen hoogland en laagland atleten, bleek ook afhankelijk te zijn van de manier waarop het bloedvolume is bepaald (geschat met een formule of gemeten met een verdunningsmethode).

De onderzoekers bevelen aan om parameters niet uit te drukken als concentratie bij onderzoek naar verschillen tussen hoogland en laagland atleten, maar om absolute parameters te gebruiken en deze uit te drukken per kg lichaamsgewicht. Voor het berekenen van absolute parameters moet het bloedvolume worden gemeten en niet worden geschat met behulp van een formule. Deze aanbeveling is ook van toepassing bij de monitoring van het effect van hoogtetraining.

Het artikel is gepubliceerd in Physiological Reports en werd uitgevoerd binnen het Eat2Move project met een subsidie van de Provincie Gelderland.

Artikel: Mireille Baart, Jacqueline M.T. Klein Gunnewiek, Michiel G.J. Balvers, Johannes Zwerver, Peter C.J. Vergouwen. Pitfalls in interpreting red blood cell parameters in elite high altitude and sea level athletes: a unique case series. Physiological Reports 2021; 9:e14891.

Lees het artikel hier online.