Praktijkonderzoekster Rieneke Terink gepromoveerd op ‘Effect of exercise on micronutrient status and stress and immune response’

Praktijkonderzoekster Rieneke Terink heeft vandaag haar proefschrift ‘Effect of exercise on micronutrient status and stress and immune response’ verdedigd. In haar 4 jaar durende onderzoek binnen Eat2Move heeft ze verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de micronutrient status tijdens (herhaalde) training(en) en naar het effect van inspanning op de stress en immuun reactie en of voeding hier een invloed op heeft.

Vierdaagse onderzoek

Magnesiumlevels

Bij het eerste onderzoek werd gekeken naar de impact van inspanning op de variatie in magnesiumlevels in het bloed, hieruit komt naar voren dat inspanning inderdaad een effect heeft op de magnesiumlevels, maar wat als dit meerdere dagen achtereen gebeurd? Daarvoor deed Rieneke een studie tijdens de Nijmeegse vierdaagse. Bij ouderen (boven de 80 jaar) werd vlak voor en tijdens de vierdaagse bloed afgenomen. De resultaten lieten zien dat de magnesium levels de eerste dag flink laag waren, maar de daaropvolgende dagen was er geen verlaging meer te zien. Na inspanning leken de levels wel suboptimaal, maar de ouderen hadden hier geen last van.

IJzerniveau en cytokines

In een andere groep vierdaagse wandelaars deed Rieneke onderzoek naar het ijzerniveau. Hier zag ze een effect van de inspanning op de ontstekingsreactie. Dit leidde tot een vervolgonderzoek. Daarbij kwamen de cytokines aan bod. Cytokines zijn signaalstofjes die het immuunsysteem gebruikt om te communiceren tussen cellen en weefsels. Uit dit onderzoek bleek dat de eerste wandeldag een flinke stijging in cytokines veroorzaakt, maar dat vanaf dag 2 deze stofjes afnemen en vervolgens stabiel blijven. Dit suggereert dat het lichaam zich snel kan aanpassen aan een dergelijke inspanning.

Acute en langdurige inspanning

Gedurende Rieneke haar promotietraject verschuift de interesse van acute inspanning naar langdurige inspanning. Om hier naar te kunnen kijken, moest eerst onderzocht worden of cortisol en testosteron uit speeksel geschikte parameters waren voor haar onderzoek. Dit onderzocht Rieneke met behulp van een groepje zwemmers. Hieruit bleek dat dit niet de geschikte parameters zijn om langdurige inspanning te onderzoeken.

Laag en hoog koolhydraat dieet

Tot slot onderzocht Rieneke de effecten van een kort- en lange termijn dieet laag in koolhydraten (een ketogeen dieet), op de stress en immuunreactie. In vergelijking met de effecten van een hoog koolhydraten dieet. De resultaten van dit onderzoek lieten zien dat het lichaam zich metabool gezien snel kan aanpassen aan een laag koolhydraat dieet, oftewel het lichaam kan snel overschakelen op vetten in plaats van koolhydraten als brandstof. Maar dit laag koolhydraat dieet veroorzaakt op korte termijn wel een enorme stress reactie in het lichaam. Na langere tijd op het dieet is de stress reactie een stuk lager. De sporters die deelnamen aan het onderzoek presteerden wel een stuk slechter op een fietstest die werd gedaan tijdens het laag koolhydraat dieet in vergelijking tot de fietstest die werd gedaan tijdens het hoog koolhydraat dieet. Metingen naar de immuunrespons lieten zien dat de fietstest, meer nog dan het dieet, veranderingen veroorzaakte in celdeling, homing en cel aantallen.

Aanvullende activiteiten

Naast haar onderzoeken, hielp Rieneke ook nog mee met het ontwikkelen van een MOOC (massive open online course) over Sport en Voeding en ze nam de functie van projectcoördinator binnen Eat2Move over tijdens een zwangerschapsverlof. Daarnaast heeft ze natuurlijk zelf ook 2 mooie dochters gekregen. Gelukkig blijft Rieneke ook na haar promotie deels werkzaam binnen Eat2Move, vanuit Sports Valley Ziekenhuis Gelderse Vallei.