Eerste bijeenkomst Eat2Move partners op Papendal

Na de positieve besluitvorming vanuit de Provincie Gelderland is volop gewerkt aan de opstart van het project Eat2Move. Op 10 april jl. vond op Papendal een eerste bijeenkomst van de acht partners van Eat2Move plaats. Eat2Move is ontwikkeld op initiatief van de Alliantie Voeding.

Aanbod kwam hoe in het project de 3V Cyclus centraal staat: ‘Verkennen (kennis ontwikkelen), valideren (nieuwe concepten in sport / zorgpraktijk toetsen), valoriseren (innovatieve producten en diensten testen en toepassen)’. Zo koppelt Eat2Move kennisontwikkeling aan innovatietrajecten met bedrijven, met als doel producten en diensten te ontwikkelen voor de sport en zorgpraktijk.

Doelstellingen

‘De gezamenlijke doelstelling in dit project is de kennis over voeding te verbeteren en toe te passen in de sport en zorg’, aldus Menrike Menkveld, lid van het coördinatieteam van Eat2Move. De activiteiten worden uitgevoerd binnen de deelnemende organisaties, in nauwe samenwerking met elkaar. Op korte termijn zal een ervaren projectcoördinator geworven worden. In de bijeenkomst van vandaag zijn de werkpakketten gedefinieerd. Naast een werkpakket betreffende coördinatie, netwerkactiviteiten, management, communicatie en beleid rondom Eat2Move, zijn drie inhoudelijke werkpakketten gedefinieerd:

 • Werkpakket 1: Voedingsstatus en gezondheidsprofiel
  Dit gaat over het analyseren van de voedingsstatus en gezondheidsprofiel. De activiteiten richten zich op het ontwikkelen van een optimaal voedingspatroon. Vragen die in dit pakket aan de orde komen, zijn:
  -Welke gezondheidsparameters geven een betrouwbaar beeld van de voedingsstatus?
  -Welke nutriëntentekorten treden op bij (top)sporters?
  -Welke indicatoren zijn geschikt om tekorten te monitoren?
 • Werkpakket 2: Voeding voor prestatie en herstel
  Dit richt zich op het ontwikkelen en toetsen van voeding voor prestatie en herstel. Met hulp van de reeds bestaande kennis worden nieuwe en aanvullende voedingsmiddelen ontwikkeld. Belangrijke vragen hier zijn:
  -Hoe sluiten de huidige en nieuwe voedingsmiddelen aan bij voedingsbehoeften van (top)sporters?
  -Welke effecten behalen nieuwe producten op prestatie en herstel, zowel bij topsporters als in de zorg?
 • Werkpakket 3: Voeding op maat
  De focus van werkpakket 3 is het ontwikkelen en implementeren van nieuwe inzichten in praktijkadvies en in nieuwe systemen om voedingspatronen te monitoren. Hierbij wordt kennis omgezet naar praktijkadvies, praktische tools en monitoringshulpmiddelen. Optimale begeleiding op het gebied van voeding en diëtetiek is namelijk cruciaal bij het streven naar topprestaties.

Lees meer over de werkwijze van Eat2Move.