Terugblik kennisevent ‘Eet en beweeg jezelf naar de top’

Tijdens Outdoor Gelderland, het internationale hippisch topsportevenement op Papendal, vond op 2 juli het kennisevent ‘Eet en beweeg jezelf naar de top’ plaats. Verschillende sprekers deelden hun kennis op het gebied van voeding en de rol die voeding speelt als het aankomt op sport en bewegen. Na het plenaire deel konden de aanwezigen elkaar ontmoeten langs het parcours van het paardensportevenement.

Voeding en bewegen zijn thema’s die zich kunnen verheugen in steeds meer aandacht van de overheid, gezondheidszorg, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Ook de provincie Gelderland, maakt bewust beleid op het gebied van sport en beweging. Bovendien is Gelderland agrarisch gezien één van de meest productieve regio’s van Europa. Onder leiding van oud-judoka en Olympisch kampioen Mark Huizinga werd dieper ingegaan op het maatschappelijk belang van het thema voeding, sport en bewegen.

Sport voor een gezonde, vitale en economisch sterke provincie

Samenwerken en verbindingen maken werd door meerdere sprekers als succesfactor genoemd. Jan Markink, gedeputeerde Sport van de provincie Gelderland ging, als eerste spreker, in op de rol van sport in het beleid van de provincie Gelderland. ‘Binnen de provincie Gelderland is sport een uitstekend middel om verbindingen te maken’. Als voorbeeld noemt Markink de samenwerking binnen Eat2Move en het Vierdaagse-onderzoek, dat met Radboud UMC wordt uitgevoerd. Dit soort samenwerkingen mogen volgens hem nog veel meer gemaakt worden. Markink heeft zich recent ingezet voor het binnenhalen van de start van de Giro d’Italia 2016 in Gelderland. Volgens hem snijdt het mes, bij het organiseren van een groot sportevenement, aan twee kanten. Naast een economische boost vergroot het ook de betrokkenheid met sport, wat uiteindelijk zal leiden tot een gezondere en vitale burger.

Sport meets Food Eat2Move

Sports meets food, Jeroen Wouters

Jeroen Wouters ging, als tweede spreker, dieper in op zijn vakgebied; innovatie in de sport, specifiek op voeding. Papendal is volgens hem de ideale plek waar sport, kennisinstellingen en bedrijven samenkomen om innovatie op het gebied van sport en voeding te faciliteren. In zijn verhaal licht hij de samenwerking binnen Eat2Move toe en de link die er binnen de onderzoeksprojecten wordt gelegd tussen sport en gezondheidzorg. Als voorbeeld noemde hij het innovatieve kassaregistratiesysteem in het Topsportrestaurant op Papendal, waarmee de voedingsinname van de topsporters gemonitord kan worden.

Van lab naar praktijk

Ook Joost van den Borne, senior researcher bij Friesland Campina, benadrukte de link tussen sport en gezondheidszorg. Als voedingsexpert ging hij dieper in op de rol van eiwitten in voeding. Volgens hem is het belangrijk om kennis hierover uit het lab, direct in de praktijk toe te passen. Van den Borne is vanuit Friesland Campina betrokken bij verschillende onderzoeken binnen Eat2Move  Als voorbeeld noemde hij het Eat2Move project ProMuscle 65PK waarbij het belang van eiwitinname en fysieke inspanning in de praktijk wordt getest bij gezondheidsinstellingen in een aantal Gelderse gemeenten. Een ander project richt zich op het in kaart brengen van de verschillen in snelheid van vertering tussen eiwitten en de implicaties hiervan voor spierbopbouw. Hij doet een oproep aan ook de kleinere bedrijven in de food- en agribusiness, om bij Eat2Move aan te haken. Niet alleen voor de langere projecten, maar ook om in kortere projecten een ‘vliegwiel’ met innovaties te realiseren.

Nederland voorbeeldland

Ruud Huirne Eet en beweeg jezelf naar de top

Themas Food en Agri, Ruud Huirne

Innovatie is ook een belangrijk thema bij de laatste spreker, Ruud Huirne (directeur Agri & Food Rabobank Nederland). Door wereldwijde toename van de vraag naar voedsel en de afname van beschikbare landbouwgrond wordt innovatie steeds belangrijker. Hij benadrukt dat Nederland een voorbeeldland is als het gaat om kennis en innovatie op het gebied van voeding en voedingsproductie.

Uiteindelijk kan worden teruggekeken op een zeer informatieve kennissessie, waarin het belang van voeding en bewegen in een breed perspectief werd belicht. De dag werd afgesloten langs het parcours van Outdoor Gelderland. Gezien de tropische temperatuur die dag en het belang van voldoende hydratatie, werd onder het genot van verfrissend drankje gebouwd aan nieuwe samenwerkingen en contacten.