Thema’s van Eat2Move “Voedsel, Gezondheid en Sport” centraal op Prinsjesfestival 2018

Tijdens het jaarlijkse Prinsjesfestival dat deze week plaatsvindt, is de Provincie Gelderland dit jaar de gastprovincie. Bij de talloze activiteiten die vanuit de Provincie tijdens het Prinsjesfestival georganiseerd worden, zullen de Eat2Move thema’s “Voedsel, Gezondheid en Sport” (Food, Health and Sports) centraal staan.

Jeroen Wouters, voorzitter van het coördinatie-team Eat2Move en Innovatie-manager Sport en Voeding bij Sportcentrum Papendal  “We zijn trots en verheugd dat de Gelderse activiteiten in het teken staan van deze belangrijke en verbonden onderwerpen. Door Eat2Move is er een portfolio van research-en innovatieprojecten op het snijvlak van sport, voeding en gezondheid ontstaan en worden nieuwe ontwikkelingen gestimuleerd. Het gaat hierbij onder andere om ondersteuning van topsporters, het verzamelen van verdiepende kennis door onderzoeken en over doorvertaling van deze principes naar bredere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld binnen de zorg”. Menrike Menkveld, vice-voorzitter coördinatie-team  en manager Alliantie Voeding in de Zorg vult aan “Eat2Move bundelt de expertise en ervaring in sport, voeding en gezondheid van toonaangevende kennisinstellingen met de sport- en zorgpraktijk en stimuleert de uitwisseling van kennis. Zo is er onderzoek bij sporters naar de timing van voedingsinname bij herstel na inspanning en wordt er gewerkt aan voedings- en beweegadvies voor mensen met darmziekten”.

Aansluiting van het bedrijfsleven op de kennis en praktijk van sport, voeding en gezondheid is één van de speerpunten van Eat2Move. Doordat het bedrijfsleven actief mee doet bij de innovatieprojecten is er een bredere inbedding en aansluiting bij consumenten en specifieke doelgroepen. “Met de ondersteuning van Provincie Gelderland groeit Eat2Move door naar een topcentrum dat (top)sporters en mensen met een zorgbehoefte ondersteunt met de best mogelijke voedingsadviezen, innovatieve producten en diensten. Binnen het Nederlandse Sportinnovator-ecosysteem nemen onze partners een sterke en duidelijke plek in met de combinatie van sport, voeding en gezondheid. We zijn wereldwijd gezien een uniek consortium met de combinatie van kennisinstellingen en de proeftuinen in de sport en zorg. Eat2Move is vol van ambitie om dit nationaal en internationaal verder door te laten groeien. Dit laten we ook graag zien in Den Haag!”, aldus Jeroen Wouters.

Tijdens het prinsjesfestival zal Eat2Move aanwezig zijn de opening van de “Gelderse Ambassade” in de Nieuwspoort en bij het Netwerkevent op donderdag 13 september. Erik te Velthuis, manager van het Topsportrestaurant van Sportcentrum Papendal, zal de Chefkok zijn bij het Prinsjesdiner. Hierbij zullen sportieve gerechten gepresenteerd worden met een link naar Eat2Move. Partners in Eat2Move zijn Wageningen University & Research, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Sportcentrum Papendal, NOC*NSF, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, NIZO, FrieslandCampina.

 

Zie voor alle activiteiten rondom het Prinsjesfestival: https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/Bestuur-en-organisatie/Commissaris%20van%20de%20Koning/180704_Flyer_Prinsjesfestival_Gelderland.pdf