Tweede Eat2Move Sportkantine belicht voedingsadvies

Op donderdag 26 maart werd de tweede Eat2Move-Sportkantine georganiseerd op de Faculteit Sport en Bewegen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Ruim 25 interne (voedings)experts waren aanwezig om kennis en ervaring uit te wisselen rondom het thema ‘Voedingsadvies en monitoring’.

Sportkantine Eat2Move

Jeroen Wouters trapte deze Sportkantine af met een korte update van de lopende Eat2Move activiteiten. Daarna gaf hij het woord aan Floris Wardenaar, die als themacoördinator ‘Voedingsadvies en monitoring’ het thema voeding op maat introduceerde. Binnen dit onderwerp werkt men aan de ontwikkeling van nieuwe voorlichtings- en monitoringsmethoden met digitale middelen zoals apps en sociale media. Topsporters hebben met een dergelijke tool op elk gewenst moment een persoonlijk advies bij de hand. Maar deze tools zijn veel breder inzetbaar, bijvoorbeeld in zorgsituaties. Volgens Floris is het belangrijk om binnen het netwerk van Eat2Move te achterhalen welke tools er beschikbaar zijn, waar behoefte aan is en hoe we kunnen stimuleren dat deze kennis bij de voedingsprofessionals terecht komt. In deze Sportkantine werden expertises hierover gedeeld. Ook werd gekeken hoe de diverse projecten elkaar onderling kunnen ondersteunen.

Hiervoor werden drie lopende sprintprojecten binnen het thema gepresenteerd; Eetscore – digitalisering en praktijktests (E2Msprint7), Effectmeting in de diëtetiek (E2Msprint3) en Kassaregistratiesysteem – digitale applicatie (E2Msprint8). Na de presentaties volgden drie interactieve sessies, waarin dieper kon ingegaan op het gepresenteerde onderwerp.

Eetscore – digitalisering en praktijktests (E2Msprint7)

Eetscore.nlMariëlle de Rijk is binnen de afdeling Humane Voeding van de Wageningen Universiteit betrokken bij de ontwikkeling van de EetScore en gaf in haar presentatie een update over dit sprintproject. De EetScore is een korte voedingsvragenlijst om eetgewoonten in kaart te brengen en daarmee de kwaliteit van de voedselinname te kunnen vaststellen en volgen. De reden dat de Eetscore is ontwikkeld is omdat het invullen van bestaande voedingsvragenlijsten vaak te lang duurt. De Eetscore is een relatief korte vragenlijst en gebaseerd op de Richtlijnen Goede Voeding (RGV). De Eetscore kan digitaal worden ingevuld en is voor iedere doelgroep (ook ouderen) gemakkelijk in te vullen. Vanaf 28 mei 2015 is de voedingsvragenlijst, binnen 10 minuten, online in te vullen.

Op dit moment wordt de EetScore voornamelijk gebruikt bij onderzoek binnen de gezondheidszorg en ook in Ziekenhuis Gelderse Vallei. (De Eetscore geeft een basis advies voor een gezond voedings- en beweegpatroon aan de hand van een voeding- en beweegscreening). Tijdens de Sportkantine werd geconcludeerd dat een dergelijke tool ook zeer interessant kan zijn  voor sporters. Mariëlle: ‘Het moet in dat geval vooral worden toegepast als kwalitatief instrument om de individuele sporter qua voedingsinname de goede richting in te sturen.’ Ook NutriProfiel® werkt met de EetScore en in het sprintproject (E2MSprint6) wordt voedingsstatus en advies voor sporters ontwikkeld.

Effectmeting in de diëtetiek (E2Msprint3)

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen houdt zich, binnen het lectoraat van Voeding in relatie tot Sport en gezondheid (VSG), sinds juni 2013 bezig met onderzoek naar methodiek om effect van dieetbehandeling te meten in eerste lijns gezondheidszorg en in de sportdiëtetiek. De Belgische studente Lore de Roy is begin 2015 als onderdeel van haar stage vanuit de KU Leuven betrokken bij dit lectoraat en presenteerde het Eat2Move spintproject Effectmeting in de diëtetiek.Eat2MoveOnderzoek Effectmeting sportdiëtiek

Vanuit de praktijk kwam de vraag hoe de effectiviteit van de sportdiëtetiek kan worden gemeten. Het antwoord hierop ligt met name bij het belang van het maken van goede afspraken over de registratie en welke doelen hierbij worden geformuleerd. De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) heeft hiervoor een doelenlijst opgesteld. Deze zijn inmiddels aangevuld met doelen vanuit de sportdiëtiek. Een volgende stap in het proces is om vast te stellen welke van deze doelen en meetmethoden toepasbaar zijn voor de diëtistenpraktijk, waaronder de sportdiëtiek.

Het einddoel van dit project is om een eenvoudige, gestandaardiseerde én werkbare ‘tool’ (procesrichtlijn) te ontwikkelen die het effect van dieetbehandeling kan meten en de resultaten van diëtetiek transparant te maken. Floris Wardenaar: “binnen Eat2Move draagt dit project bij aan onderbouwde voedingsadviezen voor Gelderse breedte- en topsporters en aan valorisatie van informatie en producten voor zorg en preventie. Team Voeding van NOC*NSF en de door hen uitgevoerde trajecten dienen als werkervaringssetting/ proeftuin voor het vergaren van de eerste resultaten aangaande dit project.”

Kassaregistratiesysteem – digitale applicatie (E2Msprint8)

Chefkok Erik te Veldhuis van Topsport Restaurant Papendal (TSR) nam de laatste presentatie voor zijn rekening. In het TSR wordt een kassaregistratiesysteem gehanteerd waarmee de voedingsconsumptie van sporters kan worden geregistreerd. Het idee hierachter is om een tool aan te bieden waarmee de sporter zelf goede keuzes leert maken wat betreft voedingsinname. Erik: ‘Met deze tool proberen we vooral de talentsporters de juiste bagage mee te geven.’ Vanuit de portal kan een diëtist de keuzes die zijn gemaakt worden gemonitord en eventueel worden bijgestuurd.

Rondleiding Sportcentrum PapendalEat2Move Sportcentrum Papendal

De interactieve sessies werden gevolgd door een kort bezoek aan InnoSportLab Papendal. Naast het ondersteunen van topsporters werkt het lab aan vernieuwende projecten en sportinnovaties, waaronder ook het thema voeding. Dit is dan ook de directe link met Eat2Move. Na de uitleg van Jeroen werd de middag afgesloten in het Topsport Restaurant. Met een aantal gezonde en innovatieve hapjes werd geproost op een geslaagde tweede Sportkantine.

Bekijk het fotoverslag van deze dag

Save the date

De volgende Eat2Move-Sportkantine staat in het teken van ‘Voedingsstatus en gezondheidsprofiel’. Deze bijeenkomst voor projectpartners van Eat2Move vindt plaats op donderdag 18 juni in Ziekenhuis Gelderse Vallei.