Vocht- en voedingsinname bij marathonlopers: De ConsuMeRun-studie

HAN Sport en Bewegen heeft met Eat2Move de ConsuMeRun-studie opgezet. In deze studie proberen onderzoekers meer inzicht te krijgen in de vocht- en voedingsinname van marathonlopers. Dit zetten zij uit tegen het mogelijk optreden van maag- en darmklachten tijdens en na inspanning en tegen de sportprestaties van deze lopers.

Dat een optimale vocht- en voedingsinname tijdens duurinspanning een belangrijke rol speelt bij het handhaven van het prestatievermogen is bekend. Zo ook bij het hardlopen van een (ultraduur)marathon. Eten en drinken tijdens een marathon kan echter lastig zijn en het optreden van maag- en darmklachten is een veel voorkomende klacht onder (lange afstand) lopers. En daarom is de ConsuMeRun-studie opgezet. Hiervoor heeft het kennisteam onder andere een korte vragenlijst (FFEQ; Food Frequency Exercise Questionnaire) ontwikkeld, waarmee direct na inspanning de vocht- en voedingsinname en het eventueel optreden van maag- en darmklachten van de loper uitgevraagd wordt. Naast de bovengenoemde doelen van dit onderzoek, is ook gekeken naar de mate waarin deze FFEQ een realistische inschatting geeft van de werkelijke inname van de marathonlopers. Inmiddels is de ConsuMeRun-studie bij zes marathons uitgezet. Op dit moment hebben 120 hardlopers de FFEQ hebben ingevuld, waarvan 23 hardlopers ook continue geobserveerd zijn gedurende de marathon. Deze live-observaties geven ons de mogelijkheid om te kijken hoe goed de vragenlijst inzicht geeft in de werkelijke voedingsinname tijdens een marathon.

Als aanvulling op de vragenlijsten en observatie, zijn bij “de Zestig van Texel” ook bloedafnames en temperatuurmetingen gedaan (voor en na inspanning) in samenwerking met de Universiteit van Maastricht en het RadboudUMC. Met deze gegevens kan de aanwezigheid van darmwandschade bepaald worden en is de stijging in lichaamstemperatuur tijdens dit soort inspanning in kaart gebracht.

De eerste resultaten worden momenteel verwerkt, en zullen dan worden gepubliceerd. Wilt u meer lezen over de ConsuMeRun, ga dan naar de website van HAN Sport en Bewegen.