Vrijdagmiddaglezing ZGV

Vandaag vrijdag 20 januari heeft Rieneke Terink een presentatie in een vol auditorium van het Ziekenhuis Gelderse Vallei gegeven met als onderwerp: “Over je grenzen gaan, is dat te meten?”

Voor maximale prestaties zoeken (top)sporters in hun trainingsschema’s naar de grenzen van hun inspanningscapaciteiten. Een evenwicht tussen inspanning en herstel is hierin belangrijk.

De vrijdagmiddag bijeenkomst startte met een introductie door de sportarts Kasper Jansen over overtraining. Daarna heeft onderzoeker Rieneke Terink de markers voor overtraining toegelicht. Doel van dit onderzoek (waarin de WUR nauw samenwerkt met het Klinisch Chemisch Hematologisch Lab en Sportgeneeskunde)  is het meetbaar maken van prestatievermogen en mate van herstel. Het onderzoek richt zich specifiek op micronutriënten en ‘excercise stress markers’.

Naast toepassing in de (top)sportpraktijk, wordt gekeken hoe de resultaten vertaald kunnen worden  naar toepassingen in de zorg.