Over Eat2Move

Topcentrum Eat2Move gaat over het belang van voeding en bewegen voor de conditie van mensen. Eat2Move brengt disciplines samen en bevordert de wisselwerking: tussen kennisinstellingen en bedrijven, tussen de praktijk van (top)sport en zorg. Zo ontstaat synergie.

Topsporter eten Eat2MoveVoor optimaal presteren is een gezonde en adequate voeding van groot belang. Dit geldt zowel voor de topsporter, een leefstijlbewuste consument, als voor een (herstellende) patiënt. De resultaten over voeding bij prestatie en herstel voor topsporters, zijn toepasbaar voor recreatieve sporters én de bevolking in het algemeen. In het bijzonder geldt dit voor ouderen en patiënten die herstellen van een operatie of ziekte.

About Eat2Move: center of excellence for nutrition and exercise

Voedingsproducent Eat2MoveKennis en innovatie

Het bevorderen van de gezondheid vereist enerzijds de consumptie van gezonde(re) voedingsmiddelen en anderzijds een stimulering van lichaamsbeweging. In beide trajecten is innovatie van cruciaal belang. Eat2Move koppelt kennis direct aan innovatietrajecten met bedrijven om producten en diensten te ontwikkelen voor de sport en zorgpraktijk.

Topcentrum

Eat2Move wil uitgroeien tot een internationaal topcentrum op het gebied van voeding en bewegen, waarin kennis en innovatie hand in hand gaan om (top)sporters en mensen in een zorgsituatie ondersteuning te bieden.

Lees meer over onze mensen, onze visie, ambities, werkwijze en het ontstaan van Eat2Move.