Ontstaan

Het initiatief Eat2Move is ontstaan vanuit de Alliantie Voeding in de Zorg. Samen met InnosportNL is gezocht naar partners. De Provincie Gelderland gaf begin 2014 haar goedkeuring voor financiële ondersteuning. In april 2014 is Eat2Move gestart.

Eat2Move bundelt de kennis, ervaring en netwerken van vijf kennisorganisaties en drie bedrijven op het gebied van voeding, sport en topsport. Innovatie vindt plaats door wisselwerking tussen onderzoeksactiviteiten en praktijkgerichte vragen en toepassingen.

Steun Provincie Gelderland

Op 25 oktober 2013 heeft Eat2Move officieel vorm gekregen, waarbij alle documenten zijn ingediend bij Provincie Gelderland. Tijdens de Statencommissievergadering op 26 februari 2014 is door Provinciale Staten van Gelderland besloten om Eat2Move te ondersteunen.  De provincie stelt 2 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2014-2017 en reserveert 2 miljoen euro voor de periode 2018-2020. Drijfveer hierin is het thema ‘innovatie rond voeding en bewegen’.

Officiële aftrap

In april 2014 werd de eerste stuurgroep-vergadering Eat2Move georganiseerd, waarna op
8 juli 2014 de officiële startbijeenkomst plaatsvond. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst gaf Annemieke Traag, gedeputeerde van de provincie Gelderland, de officiële aftrap voor Eat2Move. Daarnaast is professor Maria Hopman voorgesteld, die als boegbeeld parttime aan de slag gaat binnen Eat2Move. (Foto’s startbijeenkomst: Opus56Fotografie)

Inhoudelijke start

Samen met het Nationale Sportinnovatie Platform organiseerde Eat2Move op 9 september 2014 de Live Sessie Sport & Voeding. Diverse vooraanstaande deskundigen deelden hier hun visie en ervaring binnen het thema ‘Nutritionele status in de sport’. Twee maanden later zijn, tijdens Food for Thought, de onderzoekslijnen en gestarte projecten van Eat2Move gepresenteerd.

Overzicht projecten binnen Eat2Move >>