Alliantie Voeding Gelderse Vallei

In de Alliantie Voeding Gelderse Vallei werken de afdeling Humane Voeding van Wageningen University en Ziekenhuis Gelderse Vallei samen. De Alliantie Voeding wil gezondheidswinst creeëren door inzet van optimale voeding. Het programma ‘Voeding, sport en topsport’ bundelt wetenschappelijke en praktische kennis over de relatie tussen voeding en sportprestatie. Doorvertaling naar innovatie, preventie en zorg wordt zo mogelijk.

Logo Alliantie Voeding Gelderse Vallei

De Alliantie Voeding creëert een infrastructuur voor kennisontwikkeling op dit gebied. Enkele voorbeelden:

  • 3T MRI scanner (samenwerking met CAT AgroFood – Wageningen UR) speelt een rol in de diagnostiek van topsporters.
  • NutriProfiel® koppelt kennis over (verhoogde) behoefte aan vitaminen en mineralen met persoonlijk voedingsadvies (zie ook: Eat2Move sprintprojecten).
  • Een Metabolic Health Unit is in ontwikkeling. Deze gaat interventiestudies met voeding en inspanning onder goed gecontroleerde omstandigheden uitvoeren.

Alliantie Voeding Gelderse Vallei is initiatiefnemer van Eat2Move.

Naar de website:
Alliantie Voeding Gelderse Vallei