Team

Wie zijn betrokken bij de organisatie Eat2Move?
Maak kennis met het hele team.

 

Maria Hopman Boegbeeld Eat2MoveProf. Maria Hopman PhD MD
Boegbeeld

Als ‘boegbeeld’ verbindt Maria haar expertise aan publiciteit over Eat2Move. Ook begeleidt ze de ‘move’ kant van de promovendi. Als hoogleraar is Maria één dag in de week werkzaam bij Wageningen University en de overige dagen bij Radboud UMC. Lees meer >>


Prof. dr. ir. Edith Feskens
Voorzitter stuurgroep

Edith zorgt vanuit de stuurgroep voor uitdragen van Eat2Move en het betrekken van nieuwe partijen bij dit initiatief. Edith is hoogleraar Nutrition and Health over the Lifecourse bij Wageningen University. Lees meer >>


Team Eat2Move Jeroen Wouters

Dr. ir. Jeroen Wouters
Voorzitter coördinatieteam / Themacoördinator Innovaties in Voeding

Binnen Eat2Move maakt Jeroen de connectie tussen sport, voeding en bedrijfsleven. Daarnaast is Jeroen verbonden aan Sportcentrum Papendal, waar hij werkt als Programma-expert Innovatie en Voeding.
Lees meer >>……


Menrike Menkveld

Ir. Menrike Menkveld-Beukers
Vice voorzitter coördinatieteam 

Menrike verbindt voeding en bewegen met zorg en preventie. Ze richt zich binnen Eat2Move op de ontwikkeling van innovatie-activiteiten. Menrike is manager van de Alliantie Voeding Gelderse Vallei en werkt bij Ziekenhuis Gelderse Vallei. Lees meer >>


 Anne van de Wiel MSc
Projectcoördinator

Anne is de verbindende schakel in de complexe projectstructuur van Eat2Move. Ze is verantwoordelijk voor de organisatie en communicatie. Anne is werkzaam bij de afdeling Humane Voeding van Wageningen University.  Lees meer >>


Prof, Asker Jeukendrup
Lid coördinatieteam

Als vertegenwoordiger van NOC*NSF Topsport, vormt Asker de schakel tussen Eat2Move en de Nederlandse topsportprogramma’s. Hij is eindverantwoordelijk voor het NOC*NSF Team Voeding.  Lees meer >>


Dr Jan-Willem van Dijk
Lid coördinatieteam

Jan-Willem vertegenwoordigt de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in het coördinatieteam van Eat2Move. Bij de HAN is hij als onderzoeker werkzaam bij het lectoraat Voeding en Sport en als docent bij HAN Sport en Bewegen.
Lees meer >>


Marco Mensink

Dr. Marco Mensink
Themacoördinator ‘Voedingsstatus en gezondheidsprofiel’

Marco zorgt als themacoördinator voor de aansturing van twee promotie-onderzoeken waarin de rol van micronutriënten status en de timing van voeding bij sporters centraal staat. Hij is universitair docent bij Wageningen University. Lees meer >>

 


Rieneke Terink

Rieneke Terink MSc
Promovendus Wageningen University

Rieneke werkt bij Wageningen University aan haar promotie-onderzoek over de micronutriëntstatus bij sporters. Rieneke is ook actief als topzwemster.  Lees meer >>


Margot de Regt

Margot de Regt MSc
Promovendus Wageningen University

Margot richt zich in haar promotieonderzoek op het optimaliseren van herstel van patiënten door voedingsuppletie te combineren met een beweegprogramma. Margot heeft haar werkplek bij Ziekenhuis Gelderse Vallei. Lees meer >>


Pim Knuiman

Pim Knuiman MSc
Promovendus Wageningen University

Pim is aangesteld als promovendus en doet onderzoek naar de rol van voeding (timing) op herstel en adaptatie van sporttraining. Pim zal zijn werk uitvoeren bij Wageningen University. Lees meer >>


Carlijn Lamers MSc
Promovendus Wageningen University

Carlijn is aangesteld als promovendus en doet onderzoek naar de rol van voeding en bewegen bij patiënten van de afdeling maag-darm-leverziekten. Lees meer >>


Ir. Yvonne van GamerenYvonne van Gameren Eat2Move

Lid communicatieteam

In Eat2Move werkt Yvonne aan communicatie en kennisverspreiding. Zij werkt als projectmedewerker bij de Alliantie Voeding Gelderse Vallei en zorgt voor de inzet van bestaande communicatiekanalen vanuit deze samenwerking.  Lees meer >>


Lennart van Eekhout MSc
lid communicatieteam

In Eat2Move draagt Lennart bij als communicatie en kennisverspreiding. Hij werkt als communicatiewetenschapper bij HAN Sport en Bewegen en tevens docent binnen de opleiding Sportkunde. Lees meer >>


Angelique van Dongen 
lid communicatieteam

In Eat2Move speelt Angelique een rol in het communicatie team. Zij werkt als creatieve en veelzijdige communicatie-expert bij het Sportcentrum Papendal. Lees meer>>