Team

Wie zijn betrokken bij de organisatie Eat2Move?
Maak kennis met het hele team.

 

Maria Hopman Boegbeeld Eat2MoveProf. Maria Hopman PhD MD
Boegbeeld

Als ‘boegbeeld’ verbindt Maria haar expertise aan publiciteit over Eat2Move. Ook begeleidt ze de ‘move’ kant van de promovendi. Als hoogleraar is Maria één dag in de week werkzaam bij Wageningen University en de overige dagen bij Radboud UMC. Lees meer >>


Frans Kok Voorzitter stuurgroep

Prof. dr. ir. Frans Kok
Voorzitter stuurgroep

Frans zorgt vanuit de stuurgroep voor uitdragen van Eat2Move en het betrekken van nieuwe partijen bij dit initiatief. Frans is hoofd van de afdeling Humane Voeding en hoogleraar Voeding en Gezondheid bij Wageningen University. Lees meer >>


Team Eat2Move Jeroen Wouters

Dr. ir. Jeroen Wouters
Voorzitter coördinatieteam / Themacoördinator Innovaties in Voeding

Binnen Eat2Move maakt Jeroen de connectie tussen sport, voeding en bedrijfsleven. Daarnaast is Jeroen verbonden aan Sportcentrum Papendal, waar hij werkt als Programma-expert Innovatie en Voeding.
Lees meer >>……


Menrike Menkveld

Ir. Menrike Menkveld-Beukers
Vice voorzitter coördinatieteam 

Menrike verbindt voeding en bewegen met zorg en preventie. Ze richt zich binnen Eat2Move op de ontwikkeling van innovatie-activiteiten. Menrike is manager van de Alliantie Voeding Gelderse Vallei en werkt bij Ziekenhuis Gelderse Vallei. Lees meer >>


anneAnne van de Wiel MSc
Projectcoördinator

Anne is de verbindende schakel in de complexe projectstructuur van Eat2Move. Ze is verantwoordelijk voor de organisatie en communicatie. Anne is werkzaam bij de afdeling Humane Voeding van Wageningen University.  Lees meer >>


Kamiel Maase Eat2Move

Kamiel Maase MSc
Lid coördinatieteam

Als vertegenwoordiger van NOC*NSF Topsport, vormt Kamiel de schakel tussen Eat2Move en de Nederlandse topsportprogramma’s. Hij is eindverantwoordelijk voor het NOC*NSF Team Voeding.  Lees meer >>


joris-hermans-vierkantJoris Hermans MSc
Lid coördinatieteam

Joris vertegenwoordigt de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in het coördinatieteam van Eat2Move. Bij de HAN is hij directeur van het Instituut voor Sport en Bewegingsstudies.
Lees meer >>


Marco Mensink

Dr. Marco Mensink
Themacoördinator ‘Voedingsstatus en gezondheidsprofiel’

Marco zorgt als themacoördinator voor de aansturing van twee promotie-onderzoeken waarin de rol van micronutriënten status en de timing van voeding bij sporters centraal staat. Hij is universitair docent bij Wageningen University. Lees meer >>


Marlieke VisserDr. ir. Marlieke Visser
Themacoördinator ‘Voedingsstatus en gezondheidsprofiel’

Marlieke maakt de connectie tussen voeding, beweging en patiëntenzorg en vertaalt dit naar onderzoeksactiviteiten. Zij begeleidt het promotieproject ‘Optimaliseren van herstel van patiënten’ en werkt bij Ziekenhuis Gelderse Vallei. Lees meer >>


Floris Wardenaar

Ir. Floris Wardenaar
Themacoördinator ‘Voedingsadvies en monitoring’

Als themacoördinator kijkt Floris naar het ontwikkelen en toepassen van interventies in de praktijk. Floris werkt voor Instituut voor Sport en Bewegingsstudies van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Lees meer >>


Rieneke Terink

Rieneke Terink MSc
Promovendus Wageningen University

Rieneke werkt bij Wageningen University aan haar promotie-onderzoek over de micronutriëntstatus bij sporters. Rieneke is ook actief als topzwemster.  Lees meer >>


Margot de Regt

Margot de Regt MSc
Promovendus Wageningen University

Margot richt zich in haar promotieonderzoek op het optimaliseren van herstel van patiënten door voedingsuppletie te combineren met een beweegprogramma. Margot heeft haar werkplek bij Ziekenhuis Gelderse Vallei. Lees meer >>


Pim Knuiman

Pim Knuiman MSc
Promovendus Wageningen University

Pim is aangesteld als promovendus en doet onderzoek naar de rol van voeding (timing) op herstel en adaptatie van sporttraining. Pim zal zijn werk uitvoeren bij Wageningen University. Lees meer >>


Yvonne van Gameren Eat2Move

Ir. Yvonne van Gameren
Lid communicatieteam

In Eat2Move werkt Yvonne aan communicatie en kennisverspreiding. Zij werkt als projectmedewerker bij de Alliantie Voeding Gelderse Vallei en zorgt voor de inzet van bestaande communicatiekanalen vanuit deze samenwerking.  Lees meer >>