Werkwijze

De projecten binnen Eat2Move kenmerken zich door een werkwijze waarin onderzoeken, testen en toepassen in de praktijk nauw verbonden zijn. Dit noemen we de 3V-cyclus.

Eat2Move projectteams werken volgens de 3V-cyclus, die verschillende stappen kent:  verkennend onderzoek (Verkennen), testen in ‘proeftuinen’ (Valideren), verspreiden van kennis en producten en diensten ontwikkelen en toepasbaar maken (Valoriseren). De cyclus doorsnijdt de verschillende inhoudelijke thema’s. Deze werkwijze biedt de mogelijkheid om nieuwe vragen direct op te pakken en om te zetten in een nieuw project.

Werkwijze Eat2Move 3Vcyclus


3V-cyclus© Eat2Move

Hierbij richt het topcentrum zich op de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten. Deze vinden toepassing in de topsport, en in brede doelgroepen zoals recreatieve sporters en mensen in een zorgsituatie.

Eat2Move kent zeven vaste partners: Wageningen University, Ziekenhuis Gelderse Vallei, NOC*NSF, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,  Sportcentrum Papendal, NIZO Food Research en Radboudumc. De Provincie Gelderland ondersteunt Eat2Move financieel.

Wageningen University is de penvoerder van de samenwerkingspartners. Eat2Move is ontwikkeld op initiatief van de Alliantie Voeding in de Zorg.

Nieuwe ideeën tot samenwerking binnen Eat2Move zijn welkom. Lees meer op de pagina Samenwerken.

Flyer Eat2Move