Marathon

Langlopend onderzoek waarin kennisontwikkeling centraal staat. Resultaten krijgen direct vervolg in samenwerking met partijen in sport en zorg.

 

Lopende en toekomstige projecten


projectcode titel looptijd
E2Mmarathon1 Micronutrient status and exercise stress markers to monitor training load  and performance in athletes 1 maart 2015 – 1 maart 2019
E2Mmarathon2 Voeding en bewegen bij inflammatoire darmziekten 1 maart 2018 – 31 maart 2020
E2Mmarathon3 Optimal timing of nutrient intake to improve exercise recovery and adaptation in concurrent training 1 maart 2015 – 1 maart 2019
E2Mmarathon4 Effect van trainings-en voedingsinterventies op gezondheid en sportprestaties 1 maart 2016 – 1 maart 2020

Projectbeschrijvingen


04480_105-NOCNSF-vierkantMicronutrient status and exercise stress markers to monitor training load  and performance in athletes

Projectcode: E2Mmarathon1
Looptijd: 1 maart 2015 – 1 maart 2019
Contact: Rieneke Terink (Wageningen University)

Voor maximale prestaties zoeken (top)sporters in hun trainingsschema’s naar de grenzen van hun inspanningscapaciteiten. Een evenwicht tussen inspanning en herstel is hierin belangrijk. Doel van dit onderzoek is het meetbaar maken van prestatievermogen en mate van herstel. Het onderzoek richt zich specifiek op micronutriënten en ‘excercise stress markers’.
De resultaten vinden direct toepassing in de (top)sportpraktijk en worden vertaald naar toepassingen in de zorg.
Maak kennis met praktijkonderzoeker Rieneke Terink.

1e paper gepubliceerd: Decrease in Ionized and Total Magnesium Blood Concentrations in Endurance Athletes Following an Exercise Bout Restores Within Hours – Potential Consequences for Monitoring and Supplementation

2e paper gepubliceerd: Changes in cytokin levels after prolonged and repeated moderate intensity exercise in middle-aged men and women


Voeding en bewegen bij inflammatoire darmziekten

Projectcode: E2Mmarathon2
Looptijd: 1 maart 2018 – 31 maart 2020
Contact: Carlijn Lamers (Ziekenhuis Gelderse Vallei)

Voeding en beweging zijn twee factoren die van invloed zijn op onze darmen. Helemaal wanneer de darm chronisch ontstoken is, lijkt het belangrijk te zijn om rekening te houden met voeding en beweging. Er is alleen nog weinig wetenschappelijk bewijs voor de rol van voeding en bewegen bij IBD – de  ziekte van Crohn of colitis ulcerosa – terwijl hier wel vraag naar is vanuit patiënten. Het doel van dit onderzoek is om wetenschappelijke  voedings- en bewegingsadviezen op te stellen voor deze groep patiënten en te bepalen wat de beste manier is om deze kennis met de patiënt te delen, bijvoorbeeld via een app, door diëtisten of met folders.

Maak kennis met praktijkonderzoeker Carlijn Lamers


100819 wielrennen bmx Twan van Gendt 17235576-NOCNSFOptimal timing of nutrient intake to improve exercise recovery and adaptation in concurrent training

Projectcode: E2Mmarathon3
Looptijd: 1 maart 2015 – 1 maart 2019
Contact: Pim Knuiman (Wageningen University)

Veel (top)sporters passen het principe van ‘concurrent training’ toe, een combinatie van krachttraining en duurtraining. De centrale vragen in het onderzoek luiden: Hoe verlopen de metabolische routes in het lichaam van de sporter tijdens deze gecombineerde vorm van training? Welke voeding biedt optimale ondersteuning bij prestatie en herstel? De resultaten vinden toepassing in de praktijk van (top)sport, zorg en in de ontwikkeling van specifieke voedingsproducten. Onderzoekers werken intensief samen met Ziekenhuis Gelderse Vallei (project E2Mmarathon2) en andere partners binnen Eat2Move.
Maak kennis met praktijkonderzoeker Pim Knuiman.

1e paper gepubliceerd: Glycogen availability and skeletal muscle adaptations with endurance and resistance exercise

2e paper gepubliceerd: Select Skeletal Muscle mRNAs Related to Exercise Adaptation Are Minimally Affected by Different Pre-exercise Meals that Differ in Macronutrient Profile

3e paper gepubliceerd: Plasma cytokine responses to resistance exercise with different nutrient availability on a concurrent exercise day in trained healthy males.


Effect van trainings–en voedingsinterventies op gezondheid en sportprestaties

Projectcode: E2Mmarathon4wielrenner
Looptijd: 1 maart 2016 – 1 maart 2020
Contact: Cindy van der Avoort (HAN)

Om gezondheid en sportprestaties te optimaliseren is een juiste interactie tussen training en voeding essentieel. Wat is echter in de praktijk haal- en toepasbaar? Indien we weten dat bijvoorbeeld nitraat de bloeddruk kan verlagen en de sportprestatie kan verbeteren, op welke wijze dienen we mensen advies te geven? Zou iemand die bijvoorbeeld geen bietensap lust, toch het zelfde voordelig effect kunnen bereiken door het eten van groene bladgroenten? Het doel van dit onderzoek is het bekijken van het effect en haalbaarheid van trainings- en voedingsinterventies op zowel gezondheid als sportprestatie. We werken vanuit de HAN Sport en Bewegen onder andere samen met de Universiteit van Maastricht en het UMC st. Radboud. De resultaten vinden direct toepassing in de (top)sportpraktijk en worden vertaald naar praktische adviezen.
Maak kennis met praktijkonderzoeker Cindy van der Avoort.

1e paper gepubliceerd: Increasing vegetable intake to obtain the health promoting and ergogenic effects of dietary nitrate