Sprint

Kortlopende projecten met een sterk verkennend of juist een zeer toepassingsgericht karakter.

4.1.1Deze pagina geeft allereerst een overzicht van lopende en afgeronde sprintprojecten binnen Eat2Move.
De projectbeschrijvingen volgen daaronder.

 

Lopende projecten fase 2

projectcode Titel looptijd
E2Msprint11 Nitraatsuppletie en spierfunctie 15 feb 2017 – 15 okt 2018
E2Msprint20 Nutriprofiel – Eetscore doorontwikkelen voor sporters  1 okt 2017 – 1 dec 2019
E2Msprint21 Voeding en Judo  1 sept 2017 – 1 april 2019
E2Msprint22 Voedingsapp: communicatie tussen dietist en sporter  1 sept 2017 – 1 dec 2018
E2Msprint23 Voedingsapp: implementatie in de praktijk  1 april 2017- 1 april 2020
E2Msprint24 Spit to be fit – studie  1 juli 2017 – 1 juli 2018
E2Msprint25 Challengemodellen sport  1 juni 2018 – 31 dec 2019
 E2Msprint26 Dehydration in Dutch Athletes  1 feb 2018 – 1 feb 2020
E2Msprint27 Internationaal Topcentrum  1 april 2017 – 1 april 2020
E2Msprint28 Proeftuinen Ziekenhuis Gelderse Vallei en Sportcentrum Papendal  1 april 2017 – 1 april 2020
E2Msprint29 De Volleybox  1 april 2018  – 1 april 2019
E2MSprint30 Communicatie en Innovatie in het veld  1 april 2018 – 1 april 2020
E2MSprint31 Optimaliseren van het herstel van patiënten  1 april 2017 – 1 april 2020

Afgeronde projecten fase 1

projectcode Titel looptijd
E2Msprint1 Pro Muscle 65pk 1 apr 2014 – 1 sep 2015
E2Msprint9 Ontwikkelen leerlijn Voeding – Sense of Coherence 1 apr 2014 – 1 jun 2015
E2Msprint10a In silico model dat eiwitbeschikbaarheid voor spieropbouw beschrijft 1 apr 2014 – 1 nov 2014
E2Msprint2 Dutch Sport Nutrition and Supplement Study 1 apr 2014 – 3 feb 2017
E2Msprint3 Effectmeting in de diëtetiek 1 apr 2014 – 1 juli 2016
E2Msprint4 Interdisciplinair werken in de context van sportvoeding (boek) 1 apr 2014 – 1 juni 2017
E2Msprint5 NOC*NSF Team Voeding – ogen en oren in het veld 1 apr 2014 – 1 apr 2017
E2Msprint6 NutriProfiel®  – toepassing voor specifieke doelgroepen 1 apr 2014 – 1 apr 2017
E2Msprint7 Eetscore – digitalisering en praktijktests 1 jun 2014 – 1 jun 2017
E2Msprint8 Kassaregistratiesysteem – digitale applicatie 15 nov 2014 – 1 juli 2017
E2Msprint10b Gedrag en eigenschappen van caseïne deeltjes tijdens vertering in de maag 1 mrt 2015 – 29 feb 2016

Via het projectidee-formulier kan een nieuw idee, project of samenwerking worden voorgelegd aan Eat2Move.