Sprint

Kortlopende projecten met een sterk verkennend of juist een zeer toepassingsgericht karakter.

4.1.1Deze pagina geeft allereerst een overzicht van lopende en afgeronde sprintprojecten binnen Eat2Move.
De projectbeschrijvingen volgen daaronder.

 

Lopende projecten fase 2

projectcode Titel looptijd
E2Msprint11 Nitraatsuppletie en spierfunctie 15 feb 2017 – 15 feb 2018
E2Msprint20  Nutriprofiel – Eetscore doorontwikkelen voor sporters  1 okt 2017 – 1 dec 2019
E2Msprint21  Voeding en Judo  1 sept 2017 – 1 juli 2018
E2Msprint22  Voedingsapp: communicatie tussen dietist en sporter  1 sept 2017 – 1 juli 2018
E2Msprint23 Voedingsapp: implementatie in de praktijk  1 april 2017- 1 april 2020
E2Msprint24  Spit to be fit – studie   1 juli 2017 – 1 juli 2018
E2Msprint25 Challengemodellen sport
 E2Msprint26  Dyhydration in Dutch Athletes  1 feb 2018 – 1 feb 2020
E2Msprint27 Internationaal Topcentrum 1 april 2017 – 1 april 2020
E2Msprint28 Proeftuinen Ziekenhuis Gelderse Vallei en Sportcentrum Papendal  1 april 2017 – 1 april 2020
E2Msprint29 De Volleybox  1 april 2018  – 1 april 2019

Afgeronde projecten fase 1

projectcode Titel looptijd
E2Msprint1 Pro Muscle 65pk 1 apr 2014 – 1 sep 2015
E2Msprint9 Ontwikkelen leerlijn Voeding – Sense of Coherence 1 apr 2014 – 1 jun 2015
E2Msprint10a In silico model dat eiwitbeschikbaarheid voor spieropbouw beschrijft 1 apr 2014 – 1 nov 2014
E2Msprint2 Dutch Sport Nutrition and Supplement Study 1 apr 2014 – 3 feb 2017
E2Msprint3 Effectmeting in de diëtetiek 1 apr 2014 – 1 juli 2016
E2Msprint4 Interdisciplinair werken in de context van sportvoeding (boek) 1 apr 2014 – 1 juni 2017
E2Msprint5 NOC*NSF Team Voeding – ogen en oren in het veld 1 apr 2014 – 1 apr 2017
E2Msprint6 NutriProfiel®  – toepassing voor specifieke doelgroepen 1 apr 2014 – 1 apr 2017
E2Msprint7 Eetscore – digitalisering en praktijktests 1 jun 2014 – 1 jun 2017
E2Msprint8 E2Msprint8Kassaregistratiesysteem – digitale applicatie 15 nov 2014 – 1 juli 2017
E2Msprint10b Gedrag en eigenschappen van caseïne deeltjes tijdens vertering in de maag 1 mrt 2015 – 29 feb 2016

Via het projectidee-formulier kan een nieuw idee, project of samenwerking worden voorgelegd aan Eat2Move.

Projectbeschrijvingen


 Pro Muscle 65pk

Projectcode: E2Msprint1
Looptijd: 1 april 2014 – 1 september 2015
Partners: AGORA (Wageningen Universiteit en GGD Noord- en Oost Gelderland), Friesland Campina
Contact: Annemien Haveman (Wageningen Universiteit)

Combinatie van krachttraining en inname van eiwit verrijkte voeding leidt tot meer spiermassa en -kracht bij ouderen. Inzet van deze techniek voor verbetering van fysiek functioneren en behoud van zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen.
Lees meer >>


Dutch Sport Nutrition and Supplement Study

Projectcode: E2Msprint2
Looptijd: 1 april 2014 –  3 februari 2017
Partners: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Wageningen Universiteit, NOC*NSF, Sportcentrum Papendal
Contact:  Floris Wardenaar (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

Inventarisatie van de voedingsgewoonten en voedingssupplement-inname van wedstrijdsporters. Toetsen van de resultaten aan bestaande richtlijnen. De resultaten geven sportbegeleiders kennis om beter te ondersteunen bij prestatie en herstel. En bieden het bedrijfsleven kansen om in te springen op concrete behoeften van sporters.
Lees meer >>


Effectmeting in de diëtetiek

Projectcode: E2Msprint3
Looptijd: 1 april 2014 – 1 juli 2016
Partners: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, NOC*NSF, eerstelijns diëtistenpraktijken
Contact:  Floris Wardenaar (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

Het ontwikkelen van een tool die (sport)diëtisten de mogelijkheid geeft het resultaat van begeleiding en/of behandeling transparant te maken en daarmee de effectiviteit van hun interventie te kunnen onderzoeken.
Lees meer >>


Interdisciplinair werken in de context van sportvoeding (boek)

Projectcode: E2Msprint4
Looptijd: 1 april 2014 – 1 okt 2016
Partners: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Sportcentrum Papendal, InnosportNL, KNZB, Nutrisense, S&C coach, Topsport Gelderland, 2010 Uitgevers
Contact:  Floris Wardenaar (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

Boek over de taakverdeling in voedingskundige dienstverlening binnen de westrijdsport. Beschrijving van de huidige stand van zaken vanuit het thema sportvoeding. Handvaten voor optimale multidisciplinaire samenwerking in de begeleiding van (top)sporters. Focus ligt op specifieke teams, uitgaande van de bestaande situatie vanuit een sportploeg of -bond.
Lees meer >>


NOC*NSF Team Voeding – ogen en oren in het veld

Projectcode: E2Msprint5
Looptijd: 1 april 2014 – 1 april 2017
Partners: NOC*NSF, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool van Amsterdam, zelfstandig gevestigde sportdiëtisten
Contact:  Kamiel Maase (NOC*NSF)

Team Voeding bestaat uit een groep sport diëtisten en sportvoedingsdeskundigen en vervult een dubbele functie binnen Eat2Move. Enerzijds het signaleren van voedingsvraagstukken binnen de (top)sport, en deze doorzetten naar experts en onderzoekers binnen Eat2Move. In omgekeerde richting vertaalt het team nieuwe kennis, technieken en inzichten vanuit Eat2Move naar de sportpraktijk. Team Voeding levert een bijdragen in diverse projecten.
Lees meer >>


NutriProfiel® – toepassing voor specifieke doelgroepen

Projectcode: E2Msprint6
Looptijd: 1 april 2014 – 1 april 2017
Partners: Ziekenhuis Gelderse Vallei, Wageningen Universiteit, Elite Sports Medicine
Contact:  Michiel Balvers (Ziekenhuis Gelderse Vallei)
Website: Nutriprofiel – voedingsadvies op maat

NutriProfiel® levert een persoonlijk voedingsadvies op basis van laboratoriumonderzoek en informatie over het voedingspatroon (middels EetScore – project E2Msprint7). Doel is het verbeteren van de individuele micronutriëntstatus. Binnen Eat2Move is specifiek aandacht voor ijzerstatus van sporters, vitaminestatus (tekort en te veel) bij patiënten en burgers, die geïnteresseerd zijn in hun vitaminestatus.
Lees meer >>


Eetscore – digitalisering en praktijktests

Projectcode: E2Msprint7
Looptijd: 1 juni 2014 – 1 juni 2016
Partners: Wageningen Universiteit, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Alliantie Voeding Gelderse Vallei
Contact:  Jeanne de Vries (Wageningen Universiteit)
Website: Eetscore

Eetscore is een bestaande vragenlijst die individuele voeding vergelijkt met de Nederlandse richtlijnen voor gezonde voeding. Doel van het project binnen Eat2Move is digitaliseren van deze tool (website en mobiele applicatie), ontwikkelen van nieuwe modules en het testen in de praktijk. Focus ligt op patiënten die positief gescreend zijn in het bevolkingsonderzoek voor darmkanker.
Lees meer >>


Kassaregistratiesysteem – digitale applicatie

Projectcode: E2Msprint8
Looptijd: 15 november 2014 – 1 januari 2016
Partners: Sportcentrum Papendal, NOC*NSF, InnoSportLab Papendal, ChessiX
Contact: Erik te Velthuis (Sportcentrum Papendal)

Digitale applicatie (app en webportaal) van het bestaande kassaregistratiesysteem voor individuele berekening van voedingsstoffen uit geconsumeerde maaltijden en dranken. De juiste voedingskeuze wordt zo eenvoudiger. Voor het Topsportrestaurant biedt dit digitale systeem inzicht voor verbetering van logistieke processen.
Lees meer >>


Ontwikkelen leerlijn voeding – Sense of Coherence

Projectcode: E2Msprint9
Looptijd: 1 april 2014 – 29 feb 2016
Partners:
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, NOC*NSF, Topsport Gelderland, Achterhoek Younited
Contact: Heleen van der Wilt (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

Ontwikkeling van een vragenlijst voor sporters, op basis van Sense of Coherence. Doel is het verhogen van kennis en bewustzijn bij sporters op het gebied van (sport)voeding.
Lees meer >>


In silico model dat eiwitbeschikbaarheid voor spieropbouw beschrijft

Projectcode: E2Msprint10a
Looptijd: 1 april 2014 – 1 november 2014
Partners: NIZO food research, FrieslandCampina
Contact: Rianne Ruijschop (NIZO food research)

Inventarisatie van wetenschappelijke literatuur op het gebied van eiwitvertering en -absorptie in het menselijk lichaam. Ontwikkeling van een computermodel voor het voorspellen van eiwitvertering en de beschikbaarheid van aminozuren voor specifieke processen, zoals spieropbouw. Dit project krijgt vervolg in E2Msprint10b.
Lees meer >>


Gedrag en eigenschappen van caseïne deeltjes tijdens vertering in de maag

Projectcode: E2Msprint10b
Looptijd: 1 maart 2015 – 1 juli 2015
Partners:
NIZO food research, FrieslandCampina
Contact: Rianne Ruijschop (NIZO food research)

Inzicht krijgen in het gedrag van verschillende soorten caseïne-deeltjes tijdens vertering in de maag. De resultaten hiervan worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het (‘in silico’) computermodel voor het voorspellen van eiwitvertering.
Lees meer >>


 Nitraatsuppletie en spierfunctie

Projectcode: E2Msprint11
Looptijd: 15 februari 2017 – 15 februari 2018
Partners: HAN, Universiteit Gent en Maastricht University

Contact: Jan-Willem van Dijk (HAN)

De effectiviteit van bietensap ten behoeve van spierkracht en spieruithoudingsvermogen vaststellen. Laten zien of suppletie van bietensap een effectieve prestatiebevorderende strategie is bij krachtsport.
Lees meer >>