Continue bloedglucose monitoring

Eat2Move Sprintproject 308 | Looptijd 1 april 2022- 31 maart 2023

Thema: Voedingsstatus en gezondheidsprofiel

Doel

Sensoren bieden grote mogelijkheden om informatie mbt sportprestatie inzichtelijk te maken. Met continue bloedglucose monitoring wordt gedurende een specifieke periode (14 dagen) gedetailleerde informatie over bloedsuikerspiegels verkregen. De analyse gebeurd op continue wijze dus ook bij bijvoorbeeld sportinspanning als na maaltijdconsumptie. De verkregen informatie zal inzichten opleveren voor individuele sporters en kan hiermee voedingsstrategiën bij sportprestatie onderbouwen en verfijnen.


Projectomschrijving

Continue bloed-glucose monitoring is een praktische tool voor de analyse van bloedglucose-spiegels en heeft zijn toepassing gevonden bij diabetes-patienten. Voor de talent- of topsporters kan continue bloedglucosemonitoring informatie en inzichten verschaffen oer het verloop van bloedspiegels tijdens sporten ook bij voedingsconsumptie. In dit project zal bij goed getrainde amateursporters (wielrenners) de continue bloedglucose monitoring tool gebruikt worden om de response van individuele sporters inzichtelijk te maken. Op basis hiervan kunnen voedingsstrategiën worden aangepast waarvan vervolgens ook het effect op bloedglucose-niveau’s per individu bepaald worden. Individuele monitoring voor individuele voedingsplannen om vervolgens door te vertalen richting individuele topsporters.


Meer informatie

Organisatie indiener NOC*NSF
Contactpersoon Peter Res
Email peter.res@nocnsf.nl
Website www.teamnl.org

Partners

NOC*NSF WUR logoSportcentrum Papendal logo