Dutch Sport Nutrition and Supplement Study

Eat2Move sprintproject 2 | 1 april 2014 – 1 maart 2017

Thema: Voedingsadvies en monitoring

Doel

Het in kaart brengen van de voedings- en voedingssupplementinname van wedstrijdsporters en het toetsen van deze inname aan de gangbare (sport)voedingsrichtlijnen en inzichtelijk maken van de validiteit van de gebruikte methode.


Projectomschrijving

De laatste publicatie over de voedingsinname van wedstrijdsporters in Nederland stamt uit 1989. Ook in Europa is weinig bekend over de voedingsinname van wedstrijdsporters. Het is de vraag of wedstrijdsporters voldoen aan de in de literatuur beschreven aanbevelingen.

De Dutch Sports Nutrition and Supplement Study (DSSS) brengt de voedings-  en voedingssupplementinname van wedstrijdsporters in kaart. Het afgelopen jaar is vooral aandacht geweest voor het afsluiten van de dataverzameling van een grote groep wedstrijdsporters. Tevens zijn twee artikelen gepubliceerd bij wetenschappelijke journals als onderdeel van dit project. Daarnaast is nog een derde artikel gesubmit en is er nog één in voorbereiding.

Dit onderzoek draagt bij aan het opstellen van onderbouwde voedingsadviezen voor (Gelderse) (top)sporters. Zowel op groepsniveau als op individueel niveau vindt terugkoppeling van de resultaten plaats. De inzichten worden gebruikt in het onderwijs van de HAN (minor sport en voeding en minor interdisciplinair samenwerken) en als onderdeel van voedingsadvisering trajecten door Team Voeding van NOC*NSF.

Meer informatie

Organisatie indiener  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Contactpersoon  Floris Wardenaar
e-mail  floris.wardenaar@han.nl
Website  http://blog.han.nl/hansportnutrition/
publicaties Self-Reported Use and Reasons among the General Population for Using Sports Nutrition Products and Dietary Supplements or abstract: http://www.mdpi.com/2075-4663/4/2/33/

logo-HANNOC*NSFWageningen UR logo