Eetscore – digitalisering en praktijktests

Eat2Move sprintproject 7 | 1 juni 2014 – 1 juni 2016

Eetscore.nl

Eetscore Eat2Move

Thema: Voedingsadvies en monitoring

Doel

Doel van het project binnen Eat2Move is het digitaliseren van de Eetscore (website en mobiele applicatie), ontwikkelen van nieuwe modules en het testen in de praktijk. Focus ligt op patiënten die positief gescreend zijn in het bevolkingsonderzoek voor darmkanker.


Projectomschrijving

De Eetscore is tussen 2012 en 2014 ontwikkeld door de afdeling Humane Voeding van de Wageningen Universiteit. De Eetscore is een korte voedingsvragenlijst om eetgewoonten in kaart te brengen en daarmee de kwaliteit van de voedselinname te kunnen vaststellen en volgen. De reden dat de Eetscore is ontwikkeld is omdat het invullen van bestaande voedingsvragenlijsten vaak te lang duurt. De Eetscore is een relatief korte vragenlijst en gebaseerd op de Richtlijnen Goede Voeding (RGV).

De Eetscore werd door de Wageningen University al getest in een gezonde populatie en voor verschillende toepassingen geëvalueerd om hem zo breed mogelijk in te kunnen zetten. Daarnaast wordt i.s.m. Ziekenhuis Gelderse Vallei onderzoek gedaan naar de geschiktheid en bruikbaarheid van de Eetscore in de (poli)kliniek. Er is een website opgezet om de vragenlijst in te vullen, de score te berekenen en het advies te genereren.

Digitalisering en praktijktest Eetscore
Binnen dit Eat2Move sprintproject wordt de Eetscore verder gedigitaliseerd en wordt het meten van lichamelijke activiteit toegevoegd. Vervolgens onderzoekt de Alliantie Voeding de inzet van de Eetscore bij verschillende patiënten. Een eerste belangrijke groep zijn patiënten die positief gescreend zijn in het bevolkingsonderzoek voor darmkanker. De Eetscore wordt in een interventieonderzoek getest bij 200 patiënten in Ziekenhuis Gelderse Vallei die een darmkankerscreening hebben ondergaan. Daarbij krijgen 100 patiënten advies en 100 patiënten vormen de controlegroep. De evaluatie zal nagaan of het instrument in de praktijk geschikt is voor het beoordelen en monitoren van de voedingskwaliteit van patiënten.

Naast de digitalisering worden nieuwe modules ontwikkeld zoals voor het evalueren van de lichamelijke activiteit en voor ziektespecifieke scores (bijv. vocht of eiwitinname). De Eetscore website wordt toegankelijk gemaakt voor de verschillende doelgroepen (ook ouderen) en de gegevens van ingevulde vragenlijsten worden gebruikt voor evaluatie. Sinds 28 mei 2015 is de voedingsvragenlijst, binnen 10 minuten, online in te vullen op Eetscore.nl.

In de vitaminecheck van NutriProfiel® wordt de Eetscore gebruikt om het voedingspatroon te analyseren, zie Sprintproject NutriProfiel®.

Meer informatie

Organisatie indiener  Wageningen University
Contactpersoon  Dr. Jeanne de Vries
e-mail  Jeanne.devries@wur.nl
Website  http://www.eetscore.nl
In de media Verdere digitalisering van de Eetscore |27/11/2014, Alliantie Voeding
Lanceringsbijeenkomst Nutriprofiel® en de Eetscore |28/5/2015, ZGV

Partners:


voedingscentrum-logo

Zon MWNVD logo

GGD midden nederland logo

 

Nederlandse-Hartstichting-Logo