Effectmeting in de diëtetiek

Eat2Move sprintproject 3 | 1 apr. 2014 – 1 juli 2016

Voeding en dietitiek Eat2Move

Thema: Voedingsadvies en monitoring

Doel

Het ontwikkelen van een tool die (sport)diëtisten de mogelijkheid geeft het resultaat van begeleiding en/of behandeling transparant te maken en daarmee de effectiviteit van hun interventie te kunnen onderzoeken.


Projectomschrijving

(Sport)diëtisten willen graag meer inzicht in resultaten van hun begeleiding/behandeling. Dit maakt hen sterker in onderhandelingen en gesprekken met verwijzers/coaches, zorgverzekeraars, sporters en cliënten/patiënten. Een van de voorwaarden om meer transparantie te bereiken, is een meer gestandaardiseerde werkwijze waarbij diëtisten op dezelfde manier doelen stellen en monitoren.

Dit project onderzoekt hoe een systematische werkwijze (op basis van SMART doelstellingen), gekoppeld aan behandel-/prestatiedoelstellingen, eruit kan zien en of deze toepasbaar is in de praktijk. Hierin krijgt het onderzoeksteam ondersteuning van studenten Voeding en Diëtetiek en Sport en Bewegen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Indien dit model werkbaar blijkt binnen de onderzochte diëtisten- en cliëntgroepen, kan dit model vertaald en doorontwikkeld worden naar andere doelgroepen.

Meer informatie

Organisatie indiener  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Contactpersoon  Floris Wardenaar
e-mail  floris.wardenaar@han.nl
Website  http://blog.han.nl/hansportnutrition/

logo-HAN

gorillait_logoNOC*NSF