Internationaal Topcentrum

Eat2Move Sprintproject 27 | looptijd 1 april 2017 – 1 april 2020

Doel

Het opbouwen tot internationaal topcentrum voor het ontwikkelen van kennis, vaardigheden, producten en diensten op het gebied van Voeding en Sport. Het initiëren van internationale samenwerkingsprojecten.


Projectomschrijving

Als internationaal topcentrum hebben we een sterk netwerk met relevante partners en zijn we een preferred partner bij het initiëren van nieuwe projecten en ontwikkelen en testen van nieuwe producten en concepten. De contacten van de Eat2Move partners zijn complementair en door middel van de Eat2Move-samenwerking wordt dit versterkt. Er zal een inventarisatie worden gemaakt van de reeds bestaande internationale contacten binnen de eigen netwerken van de partners. Daarnaast wordt van de mogelijkheden gebruik gemaakt om (nieuwe) contacten te leggen bij uitnodiging van sprekers en gasten in het kader van meetings en visits.

Contacten worden ingezet om aan te sluiten bij internationale calls en samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld in het kader van Interreg, ITN Calls, en Horizon 2020. Openstaande regionale, nationale en internationale calls zullen regelmatig worden gescreend op activiteiten die passen bij de portfolio van Eat2Move (WUR; HAN; Radboud).

Uiteindelijk resulteert dit in samenwerking met tenminste 2 internationale partijen.