Nitraatsuppletie en spierfunctie

Eat2Move sprintproject 11| Looptijd 15 februari 2017 – 15 februari 2018

 

                                                                 Thema: Voedingsadvies en monitoring

Doel

In dit onderzoek wordt vastgesteld of nitraatsuppletie, in de vorm van nitraathoudend bietensap, een gunstig effect heeft op spieruithoudingsvermogen en spierkracht.


Projectomschrijving

De laatste jaren is er in toenemende mate aandacht voor de prestatiebevorderende effecten van nitraatsuppletie. De prestatiebevorderende effecten van nitraatsuppletie worden meestal toegeschreven aan een verhoogde beschikbaarheid van stikstofmonoxide in het bloed. Deze stikstofmonoxide heeft een gunstig effect op de bloeddruk en doorbloeding van onze spieren. Onderzoek heeft uitgewezen dat nitraatsuppletie, in de vorm van nitraathoudend bietensap, een positief effect heeft op duurprestaties. Er zijn ook aanwijzingen dat nitraatsuppletie de spierkracht en het spieruithoudingsvermogen kan verbeteren. Dit is echter nog nooit goed onderzocht.

In dit onderzoek wordt de effectiviteit van bietensap ten behoeve van spierkracht en spieruithoudingsvermogen vastgesteld. Op deze manier laat dit onderzoek zien of suppletie van bietensap een effectieve prestatiebevorderende strategie is bij krachtsport.

Meer informatie

ORGANISATIE INDIENER Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
CONTACTPERSOON Jan-Willem van Dijk
E-MAIL janwillem.vandijk@han.nl
WEBSITE http://blog.han.nl/hansportnutrition/

Partners

NOC*NSF