Nutriprofiel®- eetscore doorontwikkelen voor sporters

Eat2Move sprintproject 20 | Looptijd 1 december 2017 – 1 december 2019

                                                        Thema’s: Voedingsstatus en gezondheidsprofiel

                                                                          Voedingsadvies en monitoring

Doel

Door ontwikkelen van de Eetscore en NutriProfiel® voor sporters


Projectomschrijving

 

NutriProfiel geeft op basis van vitaminewaarden in bloed, gemeten in het laboratorium, en het voedingspatroon, vastgesteld met de Eetscore vragenlijst, een persoonlijk voedingsadvies. De Eetscore en het NutriProfiel voedingsadvies zijn ontwikkeld voor de gemiddelde Nederlandse bevolking. In dit project worden de Eetscore en NutriProfiel toegesneden op de sporter. Hiertoe wordt in eerste instantie de Eetscore aangepast op basis van literatuur en reeds beschikbare gegevens. De aangepaste Eetscore wordt in tweede instantie gevalideerd onder sporters. Daarnaast wordt onderzocht of het NutriProfiel voedingsadvies adequaat is voor sporters. Op basis van de resultaten wordt NutriProfiel Sporters ontwikkeld.

Dit project resulteert in een innovatief product en nieuwe inzichten over eetpatronen en vitaminebehoefte van de individuele sporter.


Meer informatie

Organisatie indiener  Ziekenhuis Gelderse Vallei
Contactpersoon  Mireille Baart
e-mail  mireille.baart@wur.nl
Website  http://www.nutriprofiel.nl
In de media Lanceringsbijeenkomst Nutriprofiel® en de Eetscore |28/5/2015, ZGV
NutriProfiel op de radio |8/7/2015, BNR Gezond
Video-animatie: de werkwijze van Nutriprofiel® |23/7/2015, ZGV

Partners: