NutriProfiel® – toepassing voor specifieke doelgroepen

Eat2Move sprintproject 6 | 1 apr. 2014 – 1 apr. 2017

Nutriprofiel Eat2Move


Thema’s: Voedingsstatus en gezondheidsprofiel
Voedingsadvies en monitoring

Doel

Het verbeteren van de individuele micronutriëntstatus. Binnen Eat2Move is specifiek aandacht voor ijzerstatus van sporters, vitaminestatus (tekort en te veel) bij patiënten en burgers, die geïnteresseerd zijn in hun vitaminestatus.


Projectomschrijving

NutriProfiel® is gericht op onderzoek naar en verbetering van de micronutriënten status, zoals vitamines en mineralen, bij ziekte, gezondheid en sporters. Nog steeds hebben veel mensen een tekort aan vitamine D of ijzer.

Vitaminestatus bij COPD patiënten 
Deelproject 1 bestudeert in hoeverre patiënten met een chronische longziekte (‘COPD’) vitaminetekorten hebben. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag of COPD patiënten een verhoogd risico hebben op vitaminetekorten en of een relatie bestaat tussen tekorten, ernst van de ziekte en ervaren ziektelast. Met deze informatie kan een speciaal voedingsadvies voor deze patiëntengroep opgesteld worden.

Vitaminetekorten opheffen door voeding
Deelproject 2 is gericht op het formuleren van wetenschappelijk onderbouwde adviezen ten aanzien van het vaststellen vitaminetekorten en de opheffing daarvan met voeding. Op basis van literatuuronderzoek en een workshop met experts zijn nieuwe richtlijnen opgesteld voor vitamine D en B12. De wetenschappelijke onderbouwing van het nieuwe vitamine D advies zijn in mei 2015 geaccepteerd in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift (J Nutr Sci 4; e23: 108).

IJzerstatus bij topsporters
Deelproject 3 bestudeert of een nieuwe bepaling voor ijzerstatus van toegevoegde waarde is voor topsporters. De optimale ijzerstatus die leidt tot het optimale hemoglobine gehalte met een maximale zuurstofopname capaciteit is lastig vast te stellen. De ‘Ret-He’ meting, waarmee het hemoglobine gehalte in de voorloper van de rode bloedcellen, reticulocyten, wordt vastgesteld, kan dit mogelijk beter voorspellen.

Vierdaagse-onderzoek voeding en bewegen
In het 9e Vierdaagse-onderzoek (juli 2015) wordt de Micronutriënten en vitamine status van wandelaars gemeten (sprintproject 11). Bij 1.100 wandelaars is bloed afgenomen, waarbij gekeken wordt naar vitamine D,  B12, foliumzuur, ijzer, hemoglobine en magnesium. Een vervolgproject hierop is in voorbereiding.

Persoonlijk voedingsadvies
Naast de hierboven beschreven deelprojecten wordt gewerkt aan het NutriProfiel® ‘Voedingsadvies op Maat’. Vanaf eind mei 2015 wordt het voedingsadvies aangeboden aan artsen van Ziekenhuis Gelderse Vallei en aangesloten huisartsen. Met dit advies, gebaseerd op de vitamine uitslag van een patiënt en het persoonlijke voedingspatroon, kunnen artsen hun patiënten beter begeleiden. Via Nutriprofiel.nl kunnen consumenten die geïnteresseerd zijn in hun vitaminestatus en voeding een persoonlijk voedingsadvies aanvragen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de amateur sporter.


Meer informatie

Organisatie indiener  Ziekenhuis Gelderse Vallei
Contactpersoon  Jacqueline Klein Gunnewiek en Michiel Balvers
e-mail  KleinGunnewiekJ@zgv.nl en michiel.balvers@wur.nl
Website  http://www.nutriprofiel.nl
In de media Lanceringsbijeenkomst Nutriprofiel® en de Eetscore |28/5/2015, ZGV
NutriProfiel op de radio |8/7/2015, BNR Gezond
Video-animatie: de werkwijze van Nutriprofiel® |23/7/2015, ZGV

Partners:

Logo Alliantie Voeding Gelderse Vallei

Elite Sports Medicine