Ontwikkelen leerlijn voeding – Sense of Coherence

Eat2Move sprintproject 9 | 1 april 2014 – 1 juni 2015

Leerdoelen Sense of Coherence onderzoek

Thema: Voedingsadvies en monitoring

Doel

Ontwikkeling van een vragenlijst voor sporters, op basis van Sense of Coherence. Doel is het verhogen van kennis en bewustzijn bij sporters op het gebied van (sport)voeding.


Projectomschrijving

Uit recente onderzoeken blijkt dat het voedingspatroon van jonge talentvolle sporters vaak niet optimaal is. Daarnaast blijkt dat ze een beperkte kennis hebben van gezonde voeding. Ze worden vaak verkeerd geïnformeerd of hebben verkeerde ideeën over gezonde voeding. Het gebrek aan kennis en vaardigheden kan de prestatie negatief beïnvloeden.

Het is daarom belangrijk om jonge atleten juist te informeren over voeding. Een interventie programma lijkt hiervoor de meest geschikte manier. Een individueel kenmerk dat sterk gerelateerd blijkt te zijn aan voedingsinname is de ‘Sense of Coherence’ (SOC). Studies suggereren dat het verhogen van de SOC via een interventie een goede manier is om aspecten van gezondheid, waaronder mentale gezondheid en voedingsgedrag te verbeteren.

Studie
Een zeven weken durend interventie programma werd ontwikkeld door de expertiseteams ‘Sports & Exercise Nutrition’ en ‘Health & Performance’ van HAN Sport en Bewegen. In totaal namen elf jonge sporters (12-20 jaar) deel aan deze interventie, waarbij werd gekeken naar de voedingsinname en SOC. Tevens werd gekeken naar het effect van een leerlijn gebaseerd op het salutogene perspectief, verspreid over drie bijeenkomsten.

Resultaten en conclusies
De voedingsanalyse suggereerde dat de voedingsinname onvolwaardig was. Hoewel er een positieve verandering was te zien in de distributie van de totale SOC score, werd er geen significant verschil gevonden. Tevens werden er geen significante verschillen gezien in de totale voedingsinname en productkeuzes.

Het uitblijven van een effect heeft mogelijk te maken met de kleine onderzoeksgroep. Hierdoor is grote behoefte ontstaan aan een gecontroleerde interventie studie onder sporters tussen de zestien en twintig jaar om te bepalen of de interventie al dan niet effectief is. Daarnaast is onderzoek nodig naar de klinimetrische eigenschappen van de SOC-29 sportvoeding. Een validatie studie is tevens essentieel om klinimetrische eigenschappen van de SOC-vragenlijst te optimaliseren. Beide expertise teams van HAN Sport en Bewegen zullen opnieuw praktijkstudies gaan uitvoeren ter optimalisering van het programma en het meetinstrument.

Inmiddels is in de vorm van een afstudeeronderzoek van studenten de SOC ook bij andere doelgroepen (overgewicht en ouderen) uitgezet, waarbij we de leerlijn is vertaald naar die doelgroepen.

Meer informatie

Organisatie indiener  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Contactpersoon  Heleen van der Wilt
e-mail  heleen.vanderwilt@han.nl
Website  http://www.blog.han.nl/hansportnutrition

Partners:

logo-HAN
Achterhoek Younited

topsport GelderlandNOC*NSF