Pro Muscle 65pk

Eat2Move sprintproject 1 | Looptijd: 1 apr. 2014 – 1 sep. 2015

 

 

 

 

 

 

 

Thema: Voedingsstatus en gezondheidsprofiel

Doel

Een doelmatige implementatie van het multidisciplinaire programma ProMuscle 65PK in de praktijk door zorginstellingen, eerstelijnszorg en nuldelijnszorg dat bijdraagt aan verbetering van fysiek functioneren en behoud van zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen.


Projectomschrijving

ProMuscle richt zich op fragiele ouderen, en zorgt door middel van progressieve krachttraining en extra eiwitinname voor een toename in spierkracht, spiermassa en verbetering van fysiek functioneren.

Het project ProMuscle 65PK omvat de vertaling van het effectieve programma ProMuscle, krachttraining in combinatie met eiwitinname via de voeding, naar de praktijk van Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het programma heeft in een klinische setting laten zien dat het al na 24 weken leidt tot 40% méér spierkracht, 1.3 kg méér spiermassa en sterke verbetering in fysiek functioneren. Het resultaat van de aanpassing is een draaiboek dat de implementatie van ProMuscle in de praktijk beschrijft. Dit draaiboek is vanaf mei 2015 getest in een praktijkstudie onder 24 thuiswonende ouderen (65+) in Harderwijk. Door de begeleiding van een fysiotherapeut en diëtiste wordt bij de deelnemers een verbetering in lichamelijk functioneren verwacht. Met de resultaten uit de studie wordt het programma ProMuscle 65PK verder geoptimaliseerd voor het gebruik in de dagelijkse zorgpraktijk in Nederland.

Meer informatie

Organisatie indiener  Wageningen University
Contactpersoon  Annemien Haveman
e-mail  annemien.haveman@wur.nl
Website  http://www.aw-agora.nl
In de media Genomineerd Veluwse Innovatieprijs 2014 | 25/11/2014, VCT Gelderland
Wethouder C. van der Wal bezoekt project ProMuscle 65 PK |28/5/2015, ZNWV

Partners:

AW Agora Logo    ZNWV_logoGGD N O-G Logo