Thema’s

Centraal in Eat2Move staat de rol van voeding om de prestatie te verhogen, herstel te versnellen en de gezondheid te bevorderen. Drie thema’s concentreren zich op een specifiek aspect van dit aandachtsgebied.

Eat2Move richt zich specifiek op drie inhoudelijke thema’s. De focus op prestatie en herstel bij (top)sport en ziekte loopt als een rode draad door alle drie de thema’s. Zo ontstaat synergie tussen wetenschappers, topsportbegeleiders, zorgprofessionals en bedrijven.

1107 athletics jump-NOCNSF-vierkantVoedingsstatus en gezondheidsprofiel

Welke nutriëntentekorten treden op bij (top)sporters? Hoe en op welk moment kan men dit het best meten? Hoe vinden de uitkomsten van bovenstaande vragen een toepassing in de zorg? Het thema ‘Voedingsstatus en gezondheidsprofiel’ duikt in deze vragen. Lees meer >>


menukaart AYR_2-vierkantInnovaties in voeding

Welke voedingsmiddelen sluiten aan bij de behoeften van (top)sporters? Welke producten missen in het aanbod?  Hoe kunnen nieuwe kennis en voedingsproducten worden ingezet in de zorg? Het thema ‘Innovaties in voeding’ gaat aan de slag met deze vragen. Lees meer >>


PapendalVoedingsadvies en monitoring

Wat hebben sporters en begeleiders nodig bij de keuze voor goede voeding? Welke tools kunnen een goede voedingskeuze voor sporters en patienten makkelijker maken? Hoe kan nieuwe kennis effectief in de praktijk worden ingezet? Vragen voor het thema ‘Voedingsadvies en monitoring’. Lees meer >>