Innovaties in voeding

Welke voedingsmiddelen sluiten aan bij de behoeften van (top)sporters? Welke producten missen in het aanbod? Hoe kunnen nieuwe kennis en voedingsproducten worden ingezet in de zorg? Het thema ‘Innovaties in voeding’ gaat aan de slag met deze vragen.

Het basisdieet van sporters levert macro-en micronutriënten. Afhankelijk van persoonlijke fysiologie van het lichaam en de specifieke belasting door wedstrijden en trainingen kan de behoefte aan deze nutriënten verschillen. Bestaande voedingsmiddelen testen en nieuwe ontwikkelen vormt de kern van dit thema binnen Eat2Move.

Wat te eten? En wanneer?141201_producten_Fotoshoot Mieke Gresnigt restaurant-uitsnede

De volgende fysiologische aspecten zijn van belang voor een sportprestatie: duurvermogen, tijd tot en mate van verzuring, explosiviteit, kracht, coördinatie, alertheid, concentratie en vermogen tot herstel. Sturen in deze processen is mogelijk met behulp van specifieke voedingsmiddelen. Een belangrijke factor hierbij is de timing van voeding: welk eetmoment is het best voor welk voedingsmiddel?

Er zijn aanwijzingen dat een gebalanceerde voeding vóór en na een operatie, in combinatie met beweging, gunstig is voor het herstel van patiënten. Daarnaast lijken ook ouderen hun vitaliteit en zelfredzaamheid langer behouden door een combinatie van goede voeding en beweging. Eat2Move richt zich op deze onderwerpen. In de volle breedte van de zorgsector bestaat behoefte aan (nieuwe) producten en diensten op dit terrein.

Projecten binnen dit thema

De volgende projecten hebben het zwaartepunt binnen het thema ‘Innovaties in Voeding’

Langlopend onderzoek: marathonprojecten

  • Optimal timing of nutrient intake to improve exercise recovery and adaptation in concurrent training
  • Optimaliseren van het herstel van patiënten

Kortlopende en toegepaste projecten: sprintprojecten

  • Pro Muscle 65pk
  • In silico modeling for protein digestion and muscle development
  • Behaviour and properties of casein particles under stomach conditions

Meer informatie

Jeroen Wouters is coördinator van het thema ‘Innovaties in Voeding’.
Nieuwe ideeën tot samenwerking binnen Eat2Move zijn welkom. Lees meer op de pagina Samenwerken.